آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 4,331,037 509,134,275,098 Rls. 17,321,934 $
2 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 7,430,501 334,027,199,604 Rls. 11,236,884 $
3 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,859,624 241,184,874,816 Rls. 8,145,333 $
4 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,436,235 216,436,104,493 Rls. 7,264,525 $
5 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 5,076,972 183,869,508,971 Rls. 6,192,264 $
6 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,435,621 173,597,882,292 Rls. 5,883,857 $
7 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,244,713 155,759,194,613 Rls. 5,440,657 $
8 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,683,350 149,743,057,626 Rls. 5,030,975 $
9 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 3,834,607 131,551,374,106 Rls. 4,452,029 $
10 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 1,204,399 130,913,904,003 Rls. 4,432,626 $
11 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,421,665 125,015,647,980 Rls. 4,239,635 $
12 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,020,460 119,375,954,292 Rls. 4,032,548 $
13 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3,033,121 106,352,039,127 Rls. 3,609,364 $
14 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,598,952 104,658,080,529 Rls. 3,525,977 $
15 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 926,780 101,216,849,695 Rls. 3,355,026 $
16 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 584,478 100,971,281,152 Rls. 3,523,557 $
17 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 1,225,619 94,456,386,482 Rls. 3,210,637 $
18 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 1,095,254 93,617,950,208 Rls. 3,188,656 $
19 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 989,757 85,582,082,319 Rls. 2,916,756 $
20 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84821000 بلبرينگ. 520,728 80,741,168,879 Rls. 2,716,274 $
21 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 742,308 79,934,450,600 Rls. 2,725,899 $
22 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85437020 ---لامپ LED 314,557 78,123,388,373 Rls. 2,616,818 $
23 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 389,262 77,887,259,761 Rls. 2,682,840 $
24 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85044020 شارژر باطري 780,159 77,587,697,088 Rls. 2,610,612 $
25 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,090,518 73,110,495,106 Rls. 2,475,341 $
26 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85078000 - ساير انباره ها 317,011 71,296,019,518 Rls. 2,372,331 $
27 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,569,095 70,549,608,173 Rls. 2,404,362 $
28 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 1,572,399 70,486,240,870 Rls. 2,376,826 $
29 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 272,236 69,183,665,528 Rls. 2,360,105 $
30 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,127,819 67,170,002,675 Rls. 2,303,029 $
31 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 958,848 65,619,222,566 Rls. 2,225,185 $
32 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,368,669 62,353,698,454 Rls. 2,103,515 $
33 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 2,486,827 61,523,268,325 Rls. 2,074,220 $
34 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 1,355,800 59,708,351,484 Rls. 2,009,818 $
35 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 613,423 58,671,098,666 Rls. 2,031,528 $
36 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 1,065,520 57,521,901,075 Rls. 1,949,571 $
37 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 408,394 57,162,534,402 Rls. 2,005,186 $
38 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 520,197 56,914,366,125 Rls. 1,985,422 $
39 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 1,696,859 56,656,736,104 Rls. 1,917,561 $
40 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 333,585 54,548,682,884 Rls. 1,834,902 $
41 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 11,349,523 54,393,640,047 Rls. 1,826,473 $
42 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 203,407 52,494,581,181 Rls. 1,774,889 $
43 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 774,405 51,041,951,016 Rls. 1,766,378 $
44 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 706,125 50,041,765,845 Rls. 1,674,933 $
45 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 608,949 47,429,419,618 Rls. 1,594,416 $
46 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 772,254 46,578,274,596 Rls. 1,572,986 $
47 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 712,800 46,548,447,977 Rls. 1,568,232 $
48 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 917,551 45,591,181,727 Rls. 1,538,268 $
49 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 653,541 45,294,773,540 Rls. 1,549,318 $
50 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 222,049 44,948,771,747 Rls. 1,553,912 $
51 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 857,234 44,131,184,334 Rls. 1,491,164 $
52 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 1,142,871 44,082,442,168 Rls. 1,506,972 $
53 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 780,401 42,679,943,238 Rls. 1,425,479 $
54 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 717,583 41,328,388,821 Rls. 1,397,983 $
55 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 637,955 40,556,105,027 Rls. 1,372,939 $
56 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 930,828 40,201,885,795 Rls. 1,370,896 $
57 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 550,503 39,926,852,412 Rls. 1,350,278 $
58 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 514,415 39,578,617,102 Rls. 1,356,930 $
59 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 136,617 39,250,644,545 Rls. 1,343,669 $
60 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 805,406 39,230,780,441 Rls. 1,341,951 $
61 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 350,169 37,930,593,617 Rls. 1,334,536 $
62 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 655,088 37,595,619,906 Rls. 1,294,413 $
63 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 446,705 36,727,462,852 Rls. 1,254,391 $
64 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 474,371 35,216,239,407 Rls. 1,186,194 $
65 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 360,085 34,262,460,858 Rls. 1,163,442 $
66 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 290,920 33,429,115,558 Rls. 1,128,966 $
67 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 345,261 32,401,383,232 Rls. 1,122,778 $
68 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 106,056 31,217,643,670 Rls. 1,051,922 $
69 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 714,245 31,176,254,147 Rls. 1,064,621 $
70 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 650,365 30,969,845,474 Rls. 1,038,619 $
71 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 801,922 30,932,970,424 Rls. 1,062,864 $
72 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 599,025 30,897,284,935 Rls. 1,047,940 $
73 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 445,715 30,732,110,798 Rls. 1,051,578 $
74 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 989,472 30,445,450,736 Rls. 1,026,120 $
75 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 74,089 30,428,855,817 Rls. 1,018,090 $
76 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 484,881 29,810,512,157 Rls. 1,007,562 $
77 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 271,855 29,532,541,786 Rls. 1,017,833 $
78 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 1,203,808 29,232,709,654 Rls. 995,393 $
79 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 464,983 29,114,443,795 Rls. 983,024 $
80 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 329,810 28,956,754,870 Rls. 971,253 $
81 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 457,899 28,710,731,431 Rls. 996,034 $
82 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 341,230 28,504,190,732 Rls. 982,831 $
83 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 485,553 28,465,380,028 Rls. 980,130 $
84 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 853,621 28,047,207,241 Rls. 936,597 $
85 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 728,140 27,850,956,153 Rls. 925,076 $
86 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 309,376 27,260,547,355 Rls. 920,325 $
87 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 82149000 سايرمصنوعات چاقوسازي غير مذكور درجاي ديگر 366,524 27,204,842,625 Rls. 932,040 $
88 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 481,374 27,086,237,799 Rls. 935,571 $
89 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84146010 ---هود آشپزخانه 574,279 26,945,393,472 Rls. 908,743 $
90 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 397,184 26,661,006,858 Rls. 892,026 $
91 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 419,975 26,606,617,464 Rls. 906,814 $
92 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 50,412 26,263,363,323 Rls. 922,600 $
93 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 85164000 ا توي برقي 299,188 26,149,418,484 Rls. 881,511 $
94 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84073330 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي انواع موتورسيکلت 136,148 25,149,008,860 Rls. 852,727 $
95 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 326,895 24,903,312,258 Rls. 843,929 $
96 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 61,507 24,864,141,095 Rls. 831,656 $
97 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 406,949 24,478,775,739 Rls. 824,541 $
98 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,947,570 23,700,057,510 Rls. 810,209 $
99 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 527,169 23,134,003,677 Rls. 779,802 $
100 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 6,358,723 22,967,828,829 Rls. 775,743 $
مجموع کل
6,625,506,429,862 ريال
مجموع کل
224,823,097 دلار