آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (پيرانشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پيرانشهر عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 6,487,480 203,122,730,660 Rls. 6,803,357 $
2 12 1394 پيرانشهر عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,948,460 35,282,585,582 Rls. 1,229,892 $
3 12 1394 پيرانشهر عراق 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 64,040 4,132,147,778 Rls. 148,025 $
4 12 1394 پيرانشهر عراق 27132000 قيرنفت 449,112 1,909,144,040 Rls. 63,721 $
5 12 1394 پيرانشهر عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,720 1,088,575,492 Rls. 36,345 $
6 12 1394 پيرانشهر عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 37,330 1,006,914,884 Rls. 33,614 $
7 12 1394 پيرانشهر عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 45,960 688,251,000 Rls. 22,980 $
8 12 1394 پيرانشهر عراق 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 26,530 556,301,490 Rls. 18,570 $
9 12 1394 پيرانشهر عراق 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 8,730 544,659,994 Rls. 18,182 $
10 12 1394 پيرانشهر عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 508,630 460,547,472 Rls. 15,258 $
11 12 1394 پيرانشهر عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 3,170 353,969,491 Rls. 11,729 $
12 12 1394 پيرانشهر عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,455 87,820,890 Rls. 2,910 $
13 12 1394 پيرانشهر عراق 84791019 فنيشر اسفالت با قدرت 110 اسب بخار وكمتر ، مستعمل با سال ساخت بيش از 5 سال 630 57,047,760 Rls. 1,890 $
14 12 1394 پيرانشهر عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 230 14,453,760 Rls. 480 $
15 12 1394 پيرانشهر عراق 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 272 7,076,320 Rls. 235 $
16 12 1394 پيرانشهر عراق 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 4,000 6,925,760 Rls. 230 $
مجموع کل
249,319,152,373 ريال
مجموع کل
8,407,419 دلار
[1]