آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (پيشين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 پيشين پاكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 12,218,210 300,814,349,262 Rls. 10,007,418 $
2 12 1394 پيشين پاكستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 4,190,150 106,683,163,839 Rls. 3,541,669 $
3 12 1394 پيشين پاكستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,545,700 53,216,907,803 Rls. 1,767,591 $
4 12 1394 پيشين پاكستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 1,147,600 42,075,479,111 Rls. 1,401,923 $
5 12 1394 پيشين پاكستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 169,550 4,521,397,320 Rls. 150,201 $
6 12 1394 پيشين پاكستان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 34,713 2,089,792,620 Rls. 69,426 $
مجموع کل
509,401,089,955 ريال
مجموع کل
16,938,228 دلار
[1]