آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 چابهار استراليا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 27,499,000 252,129,037,414 Rls. 8,417,489 $
مجموع کل
252,129,037,414 ريال
مجموع کل
8,417,489 دلار
[1]