آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 چابهار اسپانيا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 245,957 14,556,965,045 Rls. 482,354 $
2 12 1394 منطقه آزادچابهار اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 24,236 1,999,829,465 Rls. 66,974 $
3 12 1394 منطقه آزادچابهار اسپانيا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 2,944 366,057,393 Rls. 12,259 $
4 12 1394 منطقه آزادچابهار اسپانيا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 6,221 193,830,721 Rls. 6,491 $
مجموع کل
17,116,682,624 ريال
مجموع کل
568,078 دلار
[1]