آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 چابهار پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 690,612 25,859,829,388 Rls. 863,286 $
2 12 1394 منطقه آزادچابهار پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 860,035 23,360,616,707 Rls. 774,032 $
3 12 1394 چابهار پاكستان 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 560,000 7,770,223,000 Rls. 270,046 $
4 12 1394 منطقه آزادچابهار پاكستان 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 6,553 1,769,022,328 Rls. 59,060 $
5 12 1394 منطقه آزادچابهار پاكستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 10,369 871,241,255 Rls. 29,305 $
6 12 1394 منطقه آزادچابهار پاكستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 6,693 451,920,000 Rls. 15,000 $
7 12 1394 منطقه آزادچابهار پاكستان 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 1,085 128,361,979 Rls. 4,266 $
8 12 1394 منطقه آزادچابهار پاكستان 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 690 66,749,220 Rls. 2,228 $
9 12 1394 منطقه آزادچابهار پاكستان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 1,058 62,029,777 Rls. 2,098 $
10 12 1394 منطقه آزادچابهار پاكستان 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 488 35,340,780 Rls. 1,171 $
11 12 1394 منطقه آزادچابهار پاكستان 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 223 27,086,640 Rls. 904 $
12 12 1394 منطقه آزادچابهار پاكستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 392 26,119,260 Rls. 872 $
مجموع کل
60,428,540,334 ريال
مجموع کل
2,022,267 دلار
[1]