آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 کيش امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,260,423 190,096,821,708 Rls. 6,447,311 $
2 12 1394 کيش امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,136,441 158,227,397,167 Rls. 5,372,771 $
3 12 1394 کيش امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 814,770 24,378,533,643 Rls. 830,334 $
4 12 1394 کيش امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 282,060 15,913,206,745 Rls. 540,356 $
5 12 1394 کيش امارات متحده عربي 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 180,000 12,842,097,030 Rls. 453,704 $
6 12 1394 کيش امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 71,556 12,196,865,082 Rls. 405,346 $
7 12 1394 کيش امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 88,934 9,881,145,168 Rls. 334,550 $
8 12 1394 کيش امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 87,839 6,740,690,606 Rls. 232,905 $
9 12 1394 کيش امارات متحده عربي 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 10 5,559,840,000 Rls. 184,198 $
10 12 1394 کيش امارات متحده عربي 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 490 5,337,388,680 Rls. 176,828 $
11 12 1394 کيش امارات متحده عربي 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 89,028 4,731,131,290 Rls. 157,593 $
12 12 1394 کيش امارات متحده عربي 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 46,319 3,963,612,448 Rls. 131,629 $
13 12 1394 کيش امارات متحده عربي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 52,000 3,373,761,905 Rls. 113,525 $
14 12 1394 کيش امارات متحده عربي 81092000 زيرکونيم بصورت کارنشده ،پودر 1,089 1,905,779,030 Rls. 67,444 $
15 12 1394 کيش امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,055 1,624,361,728 Rls. 53,944 $
16 12 1394 کيش امارات متحده عربي 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 36,000 1,605,240,000 Rls. 53,302 $
17 12 1394 کيش امارات متحده عربي 75040000 پودروفلس نيکل. 300 1,528,449,384 Rls. 50,639 $
18 12 1394 کيش امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 130 1,251,218,762 Rls. 42,317 $
19 12 1394 کيش امارات متحده عربي 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 510 1,208,169,270 Rls. 40,028 $
20 12 1394 کيش امارات متحده عربي 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 17,789 942,035,866 Rls. 31,277 $
21 12 1394 کيش امارات متحده عربي 85423300 آمپلي فاير ها 169 833,485,504 Rls. 28,189 $
22 12 1394 کيش امارات متحده عربي 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 76,830 737,379,300 Rls. 25,874 $
23 12 1394 کيش امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 17 653,837,788 Rls. 22,942 $
24 12 1394 کيش امارات متحده عربي 27101930 روغن ترانسفور ماتور 5,824 382,184,289 Rls. 12,699 $
25 12 1394 کيش امارات متحده عربي 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 1,205 379,707,175 Rls. 13,324 $
26 12 1394 کيش امارات متحده عربي 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 15,861 227,944,010 Rls. 8,018 $
27 12 1394 کيش امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 8,820 210,097,800 Rls. 6,981 $
28 12 1394 کيش امارات متحده عربي 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 29 114,638,762 Rls. 3,877 $
29 12 1394 کيش امارات متحده عربي 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,522 92,869,476 Rls. 3,259 $
30 12 1394 کيش امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,419 54,274,701 Rls. 1,812 $
31 12 1394 کيش امارات متحده عربي 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 17 46,063,237 Rls. 1,616 $
32 12 1394 کيش امارات متحده عربي 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 505 27,614,985 Rls. 969 $
33 12 1394 کيش امارات متحده عربي 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 305 22,653,131 Rls. 795 $
34 12 1394 کيش امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 18 10,422,996 Rls. 366 $
35 12 1394 کيش امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 18 9,750,545 Rls. 342 $
مجموع کل
467,110,669,208 ريال
مجموع کل
15,851,065 دلار
[1]