آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 کيش ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 159,650 11,056,737,829 Rls. 371,758 $
2 12 1394 کيش ايتاليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 8,109 6,225,660,008 Rls. 207,034 $
3 12 1394 کيش ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,943 5,845,222,653 Rls. 195,199 $
4 12 1394 کيش ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 13,671 4,551,692,747 Rls. 151,814 $
5 12 1394 کيش ايتاليا 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 75,000 3,760,790,400 Rls. 128,640 $
6 12 1394 کيش ايتاليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 2,289 3,711,171,160 Rls. 124,645 $
7 12 1394 کيش ايتاليا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 3,034 2,960,563,200 Rls. 98,094 $
8 12 1394 کيش ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,457 1,079,250,985 Rls. 38,026 $
9 12 1394 کيش ايتاليا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 134,677 812,899,868 Rls. 28,594 $
10 12 1394 کيش ايتاليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,662 649,713,662 Rls. 22,954 $
11 12 1394 کيش ايتاليا 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 718 622,497,400 Rls. 21,372 $
12 12 1394 کيش ايتاليا 09011210 قهوه بوندا ده کافئين گرفته دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 2,953 523,340,256 Rls. 17,328 $
13 12 1394 کيش ايتاليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 11,394 513,577,062 Rls. 17,089 $
14 12 1394 کيش ايتاليا 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,543 490,132,751 Rls. 16,239 $
15 12 1394 کيش ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,311 489,092,507 Rls. 16,558 $
16 12 1394 کيش ايتاليا 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 55,721 485,111,756 Rls. 17,064 $
17 12 1394 کيش ايتاليا 34011140 صابون طبي 2,757 317,906,265 Rls. 10,828 $
18 12 1394 کيش ايتاليا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 33,319 313,523,173 Rls. 11,028 $
19 12 1394 کيش ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 56 150,272,690 Rls. 5,159 $
20 12 1394 کيش ايتاليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 3,340 138,956,984 Rls. 4,612 $
21 12 1394 کيش ايتاليا 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 865 121,001,278 Rls. 4,352 $
22 12 1394 کيش ايتاليا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 708 98,855,292 Rls. 3,555 $
23 12 1394 کيش ايتاليا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 200 89,896,012 Rls. 3,043 $
24 12 1394 کيش ايتاليا 33051000 شامپوها 176 31,267,800 Rls. 1,044 $
25 12 1394 کيش ايتاليا 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 159 26,094,528 Rls. 864 $
مجموع کل
45,065,228,265 ريال
مجموع کل
1,516,894 دلار
[1]