آمار کل " واردات از" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 کيش ساير كشورهاي خارجي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 101,381 12,544,772,338 Rls. 418,648 $
2 12 1394 کيش ساير كشورهاي خارجي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 39,678 3,448,839,654 Rls. 115,096 $
3 12 1394 کيش ساير كشورهاي خارجي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 68,795 837,740,435 Rls. 27,971 $
4 12 1394 کيش ساير كشورهاي خارجي 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 1,091 743,362,594 Rls. 24,820 $
5 12 1394 کيش ساير كشورهاي خارجي 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,367 86,790,308 Rls. 2,898 $
6 12 1394 کيش ساير كشورهاي خارجي 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 432 41,370,235 Rls. 1,381 $
7 12 1394 کيش ساير كشورهاي خارجي 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 275 36,359,899 Rls. 1,214 $
مجموع کل
17,739,235,463 ريال
مجموع کل
592,028 دلار
[1]