آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 کيش فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 99,326 34,295,978,359 Rls. 1,152,650 $
2 12 1394 کيش فرانسه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,875 615,304,141 Rls. 20,920 $
مجموع کل
34,911,282,500 ريال
مجموع کل
1,173,570 دلار
[1]