آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گناوه چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 519,428 53,107,224,078 Rls. 1,829,085 $
2 12 1394 گناوه چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 421,348 41,531,864,484 Rls. 1,391,231 $
3 12 1394 گناوه چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 529,024 30,574,688,397 Rls. 1,023,329 $
4 12 1394 گناوه چين 54024500 نخ هاي يک لا ازنايلون ياساير پلي آميدها غيراز نخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 441,914 26,915,975,358 Rls. 899,924 $
5 12 1394 گناوه چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 275,390 26,617,558,760 Rls. 904,980 $
6 12 1394 گناوه چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 288,496 26,072,258,907 Rls. 875,431 $
7 12 1394 گناوه چين 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 222,981 23,172,715,127 Rls. 768,694 $
8 12 1394 گناوه چين 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 545,317 22,944,096,875 Rls. 767,837 $
9 12 1394 گناوه چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 215,514 20,512,122,481 Rls. 691,121 $
10 12 1394 گناوه چين 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 239,517 19,994,287,569 Rls. 664,136 $
11 12 1394 گناوه چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 220,636 18,225,618,307 Rls. 615,397 $
12 12 1394 گناوه چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 116,371 17,627,445,233 Rls. 585,565 $
13 12 1394 گناوه چين 76069220 ورق و نوار آلومينيوم تا عرض 150 ميليمتر به صورت دو رويه لاك خورده از آلياژهاي 5182H48 و 5042H19 و 5042H48 و 5052H28 و 5052H48 با ضخامت بيش از 2/0 ميليمتر لغايت 5/0 ميليمتر 221,415 16,444,378,096 Rls. 548,036 $
14 12 1394 گناوه چين 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 296,136 15,986,869,478 Rls. 546,567 $
15 12 1394 گناوه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 195,132 14,616,760,267 Rls. 487,710 $
16 12 1394 گناوه چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 226,821 14,315,184,907 Rls. 483,064 $
17 12 1394 گناوه چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 137,940 14,298,525,372 Rls. 475,129 $
18 12 1394 گناوه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 190,863 13,723,612,520 Rls. 458,535 $
19 12 1394 گناوه چين 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 103,459 13,474,373,603 Rls. 450,854 $
20 12 1394 گناوه چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 102,965 13,111,769,982 Rls. 441,030 $
21 12 1394 گناوه چين 85437020 ---لامپ LED 49,515 12,732,456,648 Rls. 426,427 $
22 12 1394 گناوه چين 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 83,758 12,160,849,634 Rls. 407,975 $
23 12 1394 گناوه چين 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 118,193 11,841,358,074 Rls. 398,397 $
24 12 1394 گناوه چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 95,581 11,826,794,918 Rls. 396,441 $
25 12 1394 گناوه چين 84821000 بلبرينگ. 114,848 11,751,306,238 Rls. 396,744 $
26 12 1394 گناوه چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 222,813 11,396,914,022 Rls. 384,251 $
27 12 1394 گناوه چين 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 117,101 11,364,877,629 Rls. 390,607 $
28 12 1394 گناوه چين 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 177,641 11,171,788,994 Rls. 371,886 $
29 12 1394 گناوه چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 199,515 11,140,205,658 Rls. 369,811 $
30 12 1394 گناوه چين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 107,324 10,724,941,865 Rls. 359,956 $
31 12 1394 گناوه چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 145,855 10,443,375,279 Rls. 363,419 $
32 12 1394 گناوه چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 92,440 10,365,714,682 Rls. 348,346 $
33 12 1394 گناوه چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 133,981 10,365,104,013 Rls. 351,790 $
34 12 1394 گناوه چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 104,086 10,356,981,566 Rls. 350,043 $
35 12 1394 گناوه چين 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 87,837 10,112,513,751 Rls. 344,035 $
36 12 1394 گناوه چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 88,861 10,054,276,002 Rls. 345,576 $
37 12 1394 گناوه چين 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 109,823 9,900,237,457 Rls. 334,597 $
38 12 1394 گناوه چين 90041000 عينک آفتابي 26,931 9,425,038,613 Rls. 312,301 $
39 12 1394 گناوه چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 104,581 9,412,257,288 Rls. 319,536 $
40 12 1394 گناوه چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 160,425 9,402,682,560 Rls. 318,806 $
41 12 1394 گناوه چين 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 62,745 8,736,625,860 Rls. 294,525 $
42 12 1394 گناوه چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 82,913 8,445,785,541 Rls. 285,399 $
43 12 1394 گناوه چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 219,125 8,276,715,366 Rls. 276,950 $
44 12 1394 گناوه چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 88,666 8,236,124,449 Rls. 280,907 $
45 12 1394 گناوه چين 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 89,223 8,046,498,552 Rls. 268,177 $
46 12 1394 گناوه چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 146,883 8,030,824,777 Rls. 267,355 $
47 12 1394 گناوه چين 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 105,380 7,744,898,461 Rls. 266,822 $
48 12 1394 گناوه چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 80,096 7,459,526,891 Rls. 256,386 $
49 12 1394 گناوه چين 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 38,550 7,401,000,100 Rls. 245,050 $
50 12 1394 گناوه چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 123,618 7,296,200,747 Rls. 247,575 $
51 12 1394 گناوه چين 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 157,977 7,175,262,709 Rls. 238,695 $
52 12 1394 گناوه چين 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 74,974 7,097,058,885 Rls. 242,355 $
53 12 1394 گناوه چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 96,539 7,079,818,725 Rls. 235,921 $
54 12 1394 گناوه چين 84111100 توربوجت هاباقدرت پرتاب حدا کثر25کيلونيوتن (KN) 32,784 6,935,195,541 Rls. 234,171 $
55 12 1394 گناوه چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 37,247 6,798,088,624 Rls. 227,661 $
56 12 1394 گناوه چين 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 121,108 6,753,183,423 Rls. 228,544 $
57 12 1394 گناوه چين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 417,333 6,699,814,114 Rls. 235,518 $
58 12 1394 گناوه چين 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 222,500 6,699,341,500 Rls. 222,000 $
59 12 1394 گناوه چين 85078000 - ساير انباره ها 126,478 6,636,116,565 Rls. 221,527 $
60 12 1394 گناوه چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 65,984 6,603,315,263 Rls. 223,810 $
61 12 1394 گناوه چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 95,907 6,332,576,183 Rls. 212,370 $
62 12 1394 گناوه چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 80,089 6,170,428,148 Rls. 204,592 $
63 12 1394 گناوه چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 73,974 6,096,818,680 Rls. 204,539 $
64 12 1394 گناوه چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 84,563 6,030,718,154 Rls. 202,875 $
65 12 1394 گناوه چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 82,265 5,822,396,566 Rls. 198,842 $
66 12 1394 گناوه چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 64,192 5,779,999,959 Rls. 193,115 $
67 12 1394 گناوه چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 64,231 5,744,234,834 Rls. 194,697 $
68 12 1394 گناوه چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 115,537 5,635,006,817 Rls. 190,122 $
69 12 1394 گناوه چين 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 95,626 5,622,947,558 Rls. 188,957 $
70 12 1394 گناوه چين 83024130 ---انواع دستگيره براي درب وپنجره هاي pvc و upvc 47,000 5,621,407,102 Rls. 188,565 $
71 12 1394 گناوه چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 52,698 5,591,114,770 Rls. 189,772 $
72 12 1394 گناوه چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 148,024 5,515,954,650 Rls. 183,450 $
73 12 1394 گناوه چين 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 51,580 5,490,575,404 Rls. 185,304 $
74 12 1394 گناوه چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 150,850 5,458,483,430 Rls. 185,476 $
75 12 1394 گناوه چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 74,135 5,379,901,342 Rls. 180,205 $
76 12 1394 گناوه چين 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 7,950 5,178,144,600 Rls. 172,451 $
77 12 1394 گناوه چين 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 148,740 5,078,154,149 Rls. 176,370 $
78 12 1394 گناوه چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 45,949 5,040,808,631 Rls. 169,487 $
79 12 1394 گناوه چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 71,873 5,021,166,783 Rls. 167,297 $
80 12 1394 گناوه چين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 73,446 4,860,125,472 Rls. 163,332 $
81 12 1394 گناوه چين 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 67,631 4,814,090,126 Rls. 160,203 $
82 12 1394 گناوه چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 45,052 4,778,758,567 Rls. 159,443 $
83 12 1394 گناوه چين 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 81,655 4,766,207,168 Rls. 159,614 $
84 12 1394 گناوه چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 39,162 4,661,689,784 Rls. 155,636 $
85 12 1394 گناوه چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 46,805 4,616,169,220 Rls. 154,507 $
86 12 1394 گناوه چين 83017000 کليدهائيکه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي 84,032 4,462,186,788 Rls. 148,731 $
87 12 1394 گناوه چين 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 71,821 4,448,664,793 Rls. 150,369 $
88 12 1394 گناوه چين 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 61,242 4,416,498,165 Rls. 151,144 $
89 12 1394 گناوه چين 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 48,786 4,250,571,671 Rls. 145,733 $
90 12 1394 گناوه چين 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 53,940 4,189,575,983 Rls. 139,536 $
91 12 1394 گناوه چين 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 60,806 4,113,239,034 Rls. 141,490 $
92 12 1394 گناوه چين 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 54,819 4,028,681,279 Rls. 134,944 $
93 12 1394 گناوه چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 59,692 3,974,136,643 Rls. 132,235 $
94 12 1394 گناوه چين 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 43,191 3,971,296,703 Rls. 133,212 $
95 12 1394 گناوه چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 89,820 3,928,634,324 Rls. 135,704 $
96 12 1394 گناوه چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 46,886 3,911,245,891 Rls. 131,996 $
97 12 1394 گناوه چين 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 54,154 3,907,398,011 Rls. 134,982 $
98 12 1394 گناوه چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 54,942 3,863,442,464 Rls. 134,123 $
99 12 1394 گناوه چين 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 28,220 3,827,782,797 Rls. 127,371 $
100 12 1394 گناوه چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 49,840 3,827,332,797 Rls. 127,776 $
مجموع کل
1,003,596,966,221 ريال
مجموع کل
33,808,516 دلار