آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 72,139 88,434,937,500 Rls. 2,725,772 $
2 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 3,000 70,905,504,000 Rls. 1,966,538 $
3 2 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,000,192 39,189,653,375 Rls. 1,208,232 $
4 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 459,798 34,589,409,575 Rls. 1,065,351 $
5 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84281010 آسانسور 131,654 21,021,285,150 Rls. 640,463 $
6 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 7,490 20,673,313,798 Rls. 562,983 $
7 2 1396 اصفهان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 255,972 18,431,854,410 Rls. 568,250 $
8 1 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 459,000 17,975,982,240 Rls. 554,472 $
9 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 22,950 17,760,042,500 Rls. 547,406 $
10 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 11,221 16,824,242,323 Rls. 476,553 $
11 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 226,630 16,671,894,252 Rls. 513,866 $
12 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 35,500 10,533,073,369 Rls. 304,096 $
13 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 3,113 10,155,305,062 Rls. 287,653 $
14 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 11,475 9,394,244,000 Rls. 286,218 $
15 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 43,200 9,182,447,544 Rls. 255,628 $
16 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 15,420 8,025,955,000 Rls. 245,000 $
17 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 17,190 8,001,546,550 Rls. 215,240 $
18 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 12,483 7,993,874,853 Rls. 213,905 $
19 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 14,852 7,939,591,085 Rls. 229,193 $
20 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 17,000 7,198,969,305 Rls. 215,409 $
21 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 8,625 7,190,147,500 Rls. 204,045 $
22 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 2,597 7,189,507,146 Rls. 220,857 $
23 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 7,322 6,877,030,000 Rls. 208,959 $
24 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 8,563 6,684,133,680 Rls. 204,377 $
25 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 17,900 6,069,257,532 Rls. 164,247 $
26 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,685 5,956,601,445 Rls. 161,185 $
27 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84271011 ارابه هاي صفاف خودرو داراي موتوربرقي ،نو ، باظرفيت 5 تن وبالاتر 14,080 5,904,880,000 Rls. 180,550 $
28 3 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 12,102 5,853,312,396 Rls. 180,335 $
29 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 5,393 5,780,184,682 Rls. 155,418 $
30 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 2,130 5,778,549,420 Rls. 167,874 $
31 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 43,429 5,714,053,334 Rls. 172,572 $
32 5 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 310 5,622,588,640 Rls. 171,918 $
33 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 16,600 5,063,722,425 Rls. 154,575 $
34 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,147 4,677,215,906 Rls. 129,782 $
35 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 410 4,671,636,960 Rls. 141,393 $
36 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 335 4,398,354,240 Rls. 134,006 $
37 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,125 4,381,688,720 Rls. 132,102 $
38 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 27,100 4,301,032,578 Rls. 132,567 $
39 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 5,009 4,023,982,242 Rls. 108,898 $
40 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 3,517 3,943,830,297 Rls. 105,736 $
41 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 270 3,821,964,408 Rls. 104,081 $
42 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 933 3,652,032,613 Rls. 109,277 $
43 10 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 19,159 3,634,938,294 Rls. 101,648 $
44 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 39,600 3,589,496,698 Rls. 104,732 $
45 1 1396 اصفهان امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 1,045 3,517,970,295 Rls. 108,452 $
46 5 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 37,444 3,497,969,006 Rls. 106,955 $
47 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 81101000 آنتيموا ن بصورت کارنشده ،پودر 9,797 3,413,524,254 Rls. 92,377 $
48 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 16,890 3,407,774,780 Rls. 91,567 $
49 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 81101000 آنتيموا ن بصورت کارنشده ،پودر 9,858 3,395,907,492 Rls. 100,050 $
50 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 39,600 3,377,757,834 Rls. 104,065 $
51 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,549 3,353,583,908 Rls. 98,197 $
52 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 81101000 آنتيموا ن بصورت کارنشده ،پودر 10,000 3,320,865,254 Rls. 101,178 $
53 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 81101000 آنتيموا ن بصورت کارنشده ،پودر 10,000 3,140,076,870 Rls. 96,743 $
54 2 1396 اصفهان امارات متحده عربي 81101000 آنتيموا ن بصورت کارنشده ،پودر 10,000 3,059,429,380 Rls. 94,313 $
55 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 866 3,032,723,770 Rls. 92,399 $
56 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 1,815 2,979,885,590 Rls. 83,731 $
57 2 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 39,600 2,906,031,810 Rls. 89,576 $
58 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 380 2,892,993,500 Rls. 76,991 $
59 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 23,371 2,868,247,400 Rls. 81,396 $
60 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 21,600 2,807,136,000 Rls. 86,400 $
61 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 26,400 2,772,864,352 Rls. 75,034 $
62 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 4,080 2,629,158,000 Rls. 79,575 $
63 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 658 2,602,908,742 Rls. 73,862 $
64 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 14,700 2,580,578,490 Rls. 77,801 $
65 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 1,982 2,526,667,904 Rls. 69,626 $
66 2 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 15,300 2,498,307,840 Rls. 77,020 $
67 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 2,041 2,451,610,233 Rls. 68,887 $
68 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,100 2,395,509,480 Rls. 67,310 $
69 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 218 2,389,025,310 Rls. 66,290 $
70 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 3,000 2,369,373,964 Rls. 63,327 $
71 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 2,600 2,362,749,990 Rls. 72,488 $
72 1 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 23,500 2,342,788,685 Rls. 72,224 $
73 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 234 2,183,671,402 Rls. 64,335 $
74 9 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 11,341 2,177,717,367 Rls. 61,685 $
75 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85286200 ک ک با قابل?ت اتصال مستق?م و طراح? شده برا? استفاده با ?ک ماش?ن خودکار داده­پرداز? شماره 8471 450 2,110,070,900 Rls. 60,673 $
76 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 44,000 2,044,983,600 Rls. 55,690 $
77 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 8,652 2,020,675,370 Rls. 54,175 $
78 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 16,736 1,937,891,665 Rls. 59,705 $
79 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 8,652 1,925,353,805 Rls. 53,399 $
80 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 4,561 1,920,746,534 Rls. 56,043 $
81 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 11,897 1,859,914,635 Rls. 49,865 $
82 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85153110 ماشين جوش کاري زيرپودري 850 1,821,071,070 Rls. 49,282 $
83 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 2,900 1,783,252,845 Rls. 48,562 $
84 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,500 1,732,333,480 Rls. 53,043 $
85 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 14,215 1,729,686,672 Rls. 46,230 $
86 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 12,990 1,679,060,381 Rls. 45,725 $
87 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 531 1,649,473,280 Rls. 50,352 $
88 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 216 1,645,313,550 Rls. 50,555 $
89 1 1396 اصفهان امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 11,904 1,595,926,245 Rls. 49,199 $
90 12 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 18,925 1,551,478,219 Rls. 41,467 $
91 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 19,800 1,534,768,180 Rls. 47,086 $
92 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,000 1,528,632,000 Rls. 45,740 $
93 1 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 900 1,457,280,000 Rls. 44,925 $
94 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 129 1,437,200,960 Rls. 43,499 $
95 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر,يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ ، نوار ، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 9,605 1,410,347,394 Rls. 43,461 $
96 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 240 1,324,868,295 Rls. 40,829 $
97 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 900 1,320,660,000 Rls. 37,573 $
98 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 42,983 1,288,985,596 Rls. 35,750 $
99 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 240 1,262,756,250 Rls. 33,750 $
100 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 7,200 1,184,989,850 Rls. 31,876 $
مجموع کل
693,695,796,725 ريال
مجموع کل
20,455,670 دلار