آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 بازرگان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 146,112 65,157,649,155 Rls. 1,784,545 $
2 12 1396 بازرگان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 127,832 62,772,162,684 Rls. 1,692,845 $
3 1 1396 بازرگان ايتاليا 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 173,266 53,526,678,000 Rls. 1,650,659 $
4 10 1396 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 113,905 47,792,633,099 Rls. 1,332,655 $
5 2 1396 بازرگان ايتاليا 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 158,347 45,027,242,000 Rls. 1,388,155 $
6 3 1396 بازرگان ايتاليا 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 105,920 32,073,599,800 Rls. 988,454 $
7 9 1396 بازرگان ايتاليا 51119000 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زپشم حلاجيشده ياموي نرم (کرک )حيوا ن حلاجيشده غيرمذکوردرجاي ديگر 9,773 29,795,794,046 Rls. 844,485 $
8 6 1396 بازرگان ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 170,500 27,044,500,000 Rls. 821,747 $
9 1 1396 بازرگان ايتاليا 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 92,680 26,156,480,400 Rls. 806,606 $
10 10 1396 بازرگان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 50,902 25,181,228,129 Rls. 702,160 $
11 11 1396 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 46,885 22,192,471,800 Rls. 610,364 $
12 4 1396 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 59,700 19,522,800,000 Rls. 599,871 $
13 3 1396 بازرگان ايتاليا 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 61,760 17,407,680,000 Rls. 536,445 $
14 10 1396 بازرگان ايتاليا 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 61,590 16,941,840,000 Rls. 517,164 $
15 2 1396 بازرگان ايتاليا 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 52,960 15,562,113,400 Rls. 479,786 $
16 5 1396 بازرگان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 79,860 13,854,353,844 Rls. 422,106 $
17 3 1396 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 59,250 13,345,536,120 Rls. 411,304 $
18 6 1396 بازرگان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 70,117 13,194,309,242 Rls. 400,240 $
19 4 1396 بازرگان ايتاليا 87019490 ک ک ک سا?ر 39,720 12,145,803,200 Rls. 373,666 $
20 4 1396 بازرگان ايتاليا 51119000 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زپشم حلاجيشده ياموي نرم (کرک )حيوا ن حلاجيشده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,803 11,928,222,261 Rls. 366,515 $
21 6 1396 بازرگان ايتاليا 51119000 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زپشم حلاجيشده ياموي نرم (کرک )حيوا ن حلاجيشده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,664 11,679,000,035 Rls. 354,866 $
22 6 1396 بازرگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 42,705 10,383,880,790 Rls. 315,372 $
23 5 1396 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 46,280 10,083,973,200 Rls. 308,986 $
24 6 1396 بازرگان ايتاليا 52084900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 4,628 10,026,962,413 Rls. 304,669 $
25 3 1396 بازرگان ايتاليا 51119000 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زپشم حلاجيشده ياموي نرم (کرک )حيوا ن حلاجيشده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,709 9,767,077,398 Rls. 301,044 $
26 9 1396 بازرگان ايتاليا 52081900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, سفيدنشده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باحدا قل 85درصدپنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 3,264 9,534,361,882 Rls. 270,555 $
27 11 1396 بازرگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 27,006 9,015,730,961 Rls. 245,520 $
28 12 1396 بازرگان ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,567 9,000,647,222 Rls. 248,027 $
29 11 1396 بازرگان ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 48,733 8,134,977,708 Rls. 224,172 $
30 9 1396 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 28,555 7,603,178,220 Rls. 215,687 $
31 5 1396 بازرگان ايتاليا 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 24,718 7,426,560,000 Rls. 226,702 $
32 8 1396 بازرگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 25,540 7,202,967,416 Rls. 210,601 $
33 8 1396 بازرگان ايتاليا 51119000 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زپشم حلاجيشده ياموي نرم (کرک )حيوا ن حلاجيشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,567 7,057,910,461 Rls. 205,932 $
34 12 1396 بازرگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 23,210 6,658,095,759 Rls. 179,728 $
35 6 1396 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 22,746 6,601,414,800 Rls. 200,009 $
36 1 1396 بازرگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 28,691 6,287,967,249 Rls. 193,955 $
37 7 1396 بازرگان ايتاليا 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 21,092 6,287,222,000 Rls. 188,126 $
38 3 1396 بازرگان ايتاليا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 17,139 6,057,693,446 Rls. 186,712 $
39 6 1396 بازرگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 26,602 5,916,687,607 Rls. 178,631 $
40 6 1396 بازرگان ايتاليا 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 22,100 5,872,520,000 Rls. 178,435 $
41 2 1396 بازرگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 22,401 5,746,149,375 Rls. 177,155 $
42 4 1396 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 39,751 5,612,406,442 Rls. 172,799 $
43 2 1396 بازرگان ايتاليا 52084900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 2,823 5,600,285,587 Rls. 172,641 $
44 6 1396 بازرگان ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 38,339 5,415,771,320 Rls. 163,419 $
45 6 1396 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 23,382 5,201,345,465 Rls. 158,067 $
46 2 1396 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 21,165 4,995,679,266 Rls. 154,010 $
47 6 1396 بازرگان ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 5,318 4,985,828,320 Rls. 150,508 $
48 7 1396 بازرگان ايتاليا 87019220 ک ک ک تراکتورها? باغ? کمرشکن 10,920 4,789,238,196 Rls. 140,385 $
49 1 1396 بازرگان ايتاليا 55152200 ساير پارچه هاي تاروپودبف ازالياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک مخلوط باپشم ياکرک 1,654 4,779,281,032 Rls. 147,427 $
50 7 1396 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 14,560 4,729,241,700 Rls. 141,045 $
51 2 1396 بازرگان ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 36,174 4,722,881,536 Rls. 145,696 $
52 3 1396 بازرگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 17,715 4,684,397,880 Rls. 144,383 $
53 12 1396 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 8,865 4,588,224,100 Rls. 123,496 $
54 10 1396 بازرگان ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 19,623 4,585,735,860 Rls. 127,777 $
55 9 1396 بازرگان ايتاليا 87019290 ک ک ک سا?ر 10,325 4,505,087,181 Rls. 127,800 $
56 6 1396 بازرگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 7,473 4,471,945,205 Rls. 134,844 $
57 8 1396 بازرگان ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,406 4,299,674,277 Rls. 124,911 $
58 11 1396 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 27,376 4,232,275,892 Rls. 114,846 $
59 1 1396 بازرگان ايتاليا 52084900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 2,165 4,221,033,624 Rls. 130,206 $
60 5 1396 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 25,595 4,182,569,160 Rls. 127,880 $
61 3 1396 بازرگان ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 18,907 4,125,007,300 Rls. 127,142 $
62 8 1396 بازرگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 14,925 3,981,236,250 Rls. 115,660 $
63 2 1396 بازرگان ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 12,614 3,873,751,463 Rls. 119,407 $
64 1 1396 بازرگان ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 48,256 3,863,160,587 Rls. 119,143 $
65 8 1396 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 10,840 3,837,770,100 Rls. 111,492 $
66 9 1396 بازرگان ايتاليا 84212190 ک ک ک ساير 8,184 3,759,427,140 Rls. 106,681 $
67 10 1396 بازرگان ايتاليا 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 5,348 3,587,554,152 Rls. 100,805 $
68 9 1396 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 20,617 3,581,481,433 Rls. 101,229 $
69 1 1396 بازرگان ايتاليا 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 11,817 3,573,403,200 Rls. 110,195 $
70 3 1396 بازرگان ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 7,278 3,561,183,216 Rls. 109,764 $
71 5 1396 بازرگان ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 12,304 3,443,116,480 Rls. 105,278 $
72 7 1396 بازرگان ايتاليا 84212190 ک ک ک ساير 9,760 3,436,969,600 Rls. 104,432 $
73 10 1396 بازرگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 12,652 3,388,606,990 Rls. 94,511 $
74 6 1396 بازرگان ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 36,000 3,256,930,500 Rls. 98,962 $
75 3 1396 بازرگان ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 12,715 3,200,310,729 Rls. 98,641 $
76 9 1396 بازرگان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 3,150 3,174,631,704 Rls. 92,627 $
77 9 1396 بازرگان ايتاليا 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 10,095 3,099,707,420 Rls. 87,950 $
78 10 1396 بازرگان ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 8,233 3,080,394,441 Rls. 85,727 $
79 10 1396 بازرگان ايتاليا 52084900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 1,297 3,074,166,868 Rls. 84,713 $
80 5 1396 بازرگان ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 16,154 3,071,988,906 Rls. 94,167 $
81 12 1396 بازرگان ايتاليا 84244900 ک ک ساير 33,510 2,899,995,000 Rls. 78,043 $
82 6 1396 بازرگان ايتاليا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 41,400 2,847,399,500 Rls. 86,518 $
83 7 1396 بازرگان ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 8,200 2,748,934,443 Rls. 82,254 $
84 6 1396 بازرگان ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 6,455 2,747,012,769 Rls. 83,191 $
85 8 1396 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 19,533 2,723,546,600 Rls. 79,280 $
86 11 1396 بازرگان ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 3,000 2,721,675,000 Rls. 75,000 $
87 9 1396 بازرگان ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 11,031 2,713,050,914 Rls. 76,964 $
88 12 1396 بازرگان ايتاليا 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,041 2,645,662,500 Rls. 71,400 $
89 4 1396 بازرگان ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 9,502 2,556,546,048 Rls. 78,675 $
90 5 1396 بازرگان ايتاليا 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 25,505 2,526,260,048 Rls. 77,244 $
91 7 1396 بازرگان ايتاليا 87019390 ک ک ک سا?ر 5,208 2,421,101,068 Rls. 72,444 $
92 1 1396 بازرگان ايتاليا 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 13,425 2,397,658,242 Rls. 73,915 $
93 11 1396 بازرگان ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 85,484 2,375,984,738 Rls. 64,492 $
94 1 1396 بازرگان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 29,365 2,358,799,124 Rls. 72,760 $
95 7 1396 بازرگان ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 7,362 2,318,168,700 Rls. 68,298 $
96 2 1396 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 14,199 2,305,693,040 Rls. 71,080 $
97 5 1396 بازرگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 10,084 2,268,617,960 Rls. 69,338 $
98 6 1396 بازرگان ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,066 2,265,264,130 Rls. 68,830 $
99 10 1396 بازرگان ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 16,600 2,258,928,000 Rls. 63,473 $
100 9 1396 بازرگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 9,883 2,212,980,660 Rls. 62,778 $
مجموع کل
947,855,054,128 ريال
مجموع کل
27,891,299 دلار