آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 56,914 219,162,000,000 Rls. 6,235,214 $
2 4 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84194090 --- سا?ر 545,644 146,852,200,530 Rls. 4,509,742 $
3 5 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 386,912 97,389,319,027 Rls. 2,967,197 $
4 1 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 47,703 34,967,983,050 Rls. 1,078,726 $
5 6 1396 بندر امام خميني ايتاليا 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 30,875 29,246,335,771 Rls. 885,180 $
6 4 1396 بندر امام خميني ايتاليا 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 30,875 27,800,591,806 Rls. 854,220 $
7 2 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 302,851 13,962,380,642 Rls. 430,465 $
8 12 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 4,371 12,462,330,735 Rls. 337,230 $
9 5 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 197,823 10,046,207,544 Rls. 306,858 $
10 4 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 237,083 9,879,875,479 Rls. 304,066 $
11 3 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 76,550 7,299,900,000 Rls. 225,000 $
12 8 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 3,346 6,159,080,000 Rls. 185,688 $
13 2 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 22,620 5,996,279,250 Rls. 184,791 $
14 7 1396 بندر امام خميني ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 5,349 3,604,681,646 Rls. 105,663 $
15 12 1396 بندر امام خميني ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 470 2,799,885,234 Rls. 75,765 $
16 12 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 54 2,115,747,200 Rls. 56,724 $
17 12 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 306 2,115,747,200 Rls. 56,724 $
18 6 1396 بندر امام خميني ايتاليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 405 2,060,760,514 Rls. 63,428 $
19 6 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 27,030 1,420,279,012 Rls. 43,111 $
20 8 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 920 1,364,324,640 Rls. 39,635 $
21 1 1396 بندر امام خميني ايتاليا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,500 1,347,296,509 Rls. 41,535 $
22 12 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 152 1,285,863,600 Rls. 34,474 $
23 11 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 14,867 1,013,279,274 Rls. 27,594 $
24 6 1396 بندر امام خميني ايتاليا 90261010 فلومتر 67 954,081,744 Rls. 29,365 $
25 5 1396 بندر امام خميني ايتاليا 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 13,300 862,493,440 Rls. 26,372 $
26 11 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 425 823,629,700 Rls. 23,032 $
27 12 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 49 583,654,400 Rls. 15,648 $
28 6 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 482 497,495,664 Rls. 15,212 $
29 6 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5 101,067,200 Rls. 3,059 $
30 12 1396 بندر امام خميني ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 20 98,491,680 Rls. 2,641 $
31 12 1396 بندر امام خميني ايتاليا 73182900 ک ک ساير 900 55,019,000 Rls. 1,480 $
مجموع کل
644,328,281,491 ريال
مجموع کل
19,165,839 دلار
[1]