آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 ساوه آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 298,099 363,598,709,282 Rls. 9,812,671 $
2 1 1396 ساوه آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 41,045 63,615,275,857 Rls. 1,963,010 $
3 2 1396 ساوه آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 25,431 61,980,540,000 Rls. 1,911,328 $
4 10 1396 ساوه آلمان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 366,300 61,606,230,000 Rls. 1,745,021 $
5 10 1396 ساوه آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 146,360 26,004,749,284 Rls. 721,572 $
6 3 1396 ساوه آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 173,320 25,704,258,822 Rls. 792,095 $
7 3 1396 ساوه آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 59,750 24,695,136,220 Rls. 761,279 $
8 5 1396 ساوه آلمان 84212190 ک ک ک ساير 8,387 19,767,895,880 Rls. 605,282 $
9 3 1396 ساوه آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 5,405 14,450,478,000 Rls. 445,466 $
10 2 1396 ساوه آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 23,400 8,299,980,000 Rls. 255,864 $
11 12 1396 ساوه آلمان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 239,100 7,179,181,930 Rls. 193,119 $
12 2 1396 ساوه آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,040 6,370,568,765 Rls. 196,398 $
13 3 1396 ساوه آلمان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 241,920 5,746,637,828 Rls. 177,092 $
14 6 1396 ساوه آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 15,000 5,549,397,000 Rls. 169,965 $
15 1 1396 ساوه آلمان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 3,432 5,451,350,000 Rls. 173,892 $
16 2 1396 ساوه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 9,870 4,964,177,023 Rls. 153,102 $
17 10 1396 ساوه آلمان 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 7,325 4,359,012,548 Rls. 121,897 $
18 10 1396 ساوه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 9,315 4,311,587,487 Rls. 120,226 $
19 4 1396 ساوه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 8,000 3,934,325,331 Rls. 121,109 $
20 12 1396 ساوه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 7,725 3,861,182,346 Rls. 103,752 $
21 10 1396 ساوه آلمان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 5,695 3,599,282,962 Rls. 100,651 $
22 4 1396 ساوه آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 44,000 3,567,859,092 Rls. 109,460 $
23 12 1396 ساوه آلمان 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 15,000 3,553,594,320 Rls. 95,591 $
24 5 1396 ساوه آلمان 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 156,593 3,514,013,304 Rls. 107,363 $
25 8 1396 ساوه آلمان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 3,505,150,600 Rls. 100,247 $
26 11 1396 ساوه آلمان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 12,810 3,483,711,000 Rls. 94,870 $
27 12 1396 ساوه آلمان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 320 3,471,080,520 Rls. 93,371 $
28 6 1396 ساوه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 7,175 3,278,087,712 Rls. 99,308 $
29 3 1396 ساوه آلمان 13023100 آگارآگار حتي تغيير يافته 2,700 3,074,814,750 Rls. 94,773 $
30 7 1396 ساوه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 6,060 2,876,135,738 Rls. 84,866 $
31 7 1396 ساوه آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,500 2,800,056,000 Rls. 85,616 $
32 11 1396 ساوه آلمان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,267 2,649,327,072 Rls. 71,696 $
33 7 1396 ساوه آلمان 72112920 ک ک ک نوار با عرض کمتر از 100 ميلي­متر، ضخامت حداقل 5/0 ميلي­متر و کمتر از 2/1ميلي­متر و مقاومت کششي بيشتر از 1000 مگا پاسکال 23,738 2,600,093,955 Rls. 76,604 $
34 8 1396 ساوه آلمان 39044000 کوپليمرهاي کلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,000 2,580,067,350 Rls. 73,790 $
35 10 1396 ساوه آلمان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 10,740 2,375,028,128 Rls. 66,770 $
36 10 1396 ساوه آلمان 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 15,480 2,372,865,066 Rls. 67,314 $
37 10 1396 ساوه آلمان 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 7,163 2,345,154,933 Rls. 65,580 $
38 12 1396 ساوه آلمان 38249990 ک ک ک ساير 6,000 2,190,282,980 Rls. 58,918 $
39 8 1396 ساوه آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 3,524 2,181,073,992 Rls. 63,363 $
40 1 1396 ساوه آلمان 13023100 آگارآگار حتي تغيير يافته 2,000 2,164,719,690 Rls. 66,734 $
41 3 1396 ساوه آلمان 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 104,702 2,135,922,852 Rls. 65,806 $
42 2 1396 ساوه آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 3,313 2,079,629,110 Rls. 64,089 $
43 1 1396 ساوه آلمان 72112920 ک ک ک نوار با عرض کمتر از 100 ميلي­متر، ضخامت حداقل 5/0 ميلي­متر و کمتر از 2/1ميلي­متر و مقاومت کششي بيشتر از 1000 مگا پاسکال 25,393 2,067,773,112 Rls. 63,745 $
44 8 1396 ساوه آلمان 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 640 2,063,549,516 Rls. 60,796 $
45 7 1396 ساوه آلمان 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 1,722 2,019,033,878 Rls. 60,216 $
46 2 1396 ساوه آلمان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 9,800 2,007,956,700 Rls. 61,899 $
47 2 1396 ساوه آلمان 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 3,468 2,002,131,680 Rls. 61,724 $
48 11 1396 ساوه آلمان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 90,462 1,986,130,788 Rls. 54,334 $
49 8 1396 ساوه آلمان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 18,008 1,953,015,575 Rls. 57,248 $
50 10 1396 ساوه آلمان 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 3,000 1,879,618,650 Rls. 53,241 $
51 10 1396 ساوه آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 3,464 1,867,863,867 Rls. 51,829 $
52 11 1396 ساوه آلمان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 813 1,845,191,670 Rls. 49,935 $
53 5 1396 ساوه آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 20,000 1,808,832,000 Rls. 55,385 $
54 10 1396 ساوه آلمان 84821000 بلبرينگ. 330 1,804,962,168 Rls. 50,060 $
55 11 1396 ساوه آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,701 1,796,760,840 Rls. 48,624 $
56 12 1396 ساوه آلمان 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 1,690 1,727,545,131 Rls. 46,471 $
57 1 1396 ساوه آلمان 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 485 1,714,398,940 Rls. 52,884 $
58 11 1396 ساوه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,761 1,707,953,278 Rls. 46,640 $
59 3 1396 ساوه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,675 1,652,369,112 Rls. 50,929 $
60 5 1396 ساوه آلمان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 20,800 1,549,424,032 Rls. 47,689 $
61 4 1396 ساوه آلمان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 20,000 1,503,721,200 Rls. 46,133 $
62 10 1396 ساوه آلمان 38249990 ک ک ک ساير 5,260 1,482,074,550 Rls. 42,044 $
63 2 1396 ساوه آلمان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,800 1,454,846,016 Rls. 44,864 $
64 8 1396 ساوه آلمان 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 14,300 1,439,466,000 Rls. 42,000 $
65 10 1396 ساوه آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,964 1,425,965,298 Rls. 39,549 $
66 7 1396 ساوه آلمان 85365030 ا ستارترمهتابي 1,570 1,407,216,440 Rls. 42,107 $
67 1 1396 ساوه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,765 1,255,963,695 Rls. 38,719 $
68 9 1396 ساوه آلمان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 16,870 1,253,340,000 Rls. 35,555 $
69 12 1396 ساوه آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 700 1,237,380,900 Rls. 33,483 $
70 4 1396 ساوه آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 6,550 1,235,039,625 Rls. 38,050 $
71 6 1396 ساوه آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,880 1,142,007,800 Rls. 34,171 $
72 5 1396 ساوه آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,800 1,136,186,320 Rls. 34,683 $
73 8 1396 ساوه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,380 1,107,568,710 Rls. 32,133 $
74 4 1396 ساوه آلمان 85365030 ا ستارترمهتابي 1,271 1,032,556,000 Rls. 31,781 $
75 11 1396 ساوه آلمان 38249990 ک ک ک ساير 12,920 991,220,953 Rls. 27,852 $
76 5 1396 ساوه آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 900 935,150,000 Rls. 28,690 $
77 5 1396 ساوه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,810 893,546,850 Rls. 27,349 $
78 10 1396 ساوه آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 4,455 882,039,864 Rls. 24,984 $
79 10 1396 ساوه آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,000 879,669,910 Rls. 24,917 $
80 2 1396 ساوه آلمان 82054010 ---پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر) 4,242 873,077,124 Rls. 27,156 $
81 11 1396 ساوه آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 4,750 870,314,760 Rls. 24,455 $
82 7 1396 ساوه آلمان 82054010 ---پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر) 3,276 820,222,172 Rls. 24,543 $
83 9 1396 ساوه آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 500 811,537,650 Rls. 23,022 $
84 2 1396 ساوه آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,000 744,515,300 Rls. 22,951 $
85 7 1396 ساوه آلمان 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 1,424 679,140,114 Rls. 20,321 $
86 10 1396 ساوه آلمان 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 16 661,958,492 Rls. 18,359 $
87 11 1396 ساوه آلمان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 592 631,391,124 Rls. 17,087 $
88 6 1396 ساوه آلمان 13023100 آگارآگار حتي تغيير يافته 450 581,687,225 Rls. 17,473 $
89 12 1396 ساوه آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,813 553,025,824 Rls. 14,876 $
90 8 1396 ساوه آلمان 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 20,215 478,565,439 Rls. 13,903 $
91 6 1396 ساوه آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,914 478,518,560 Rls. 14,374 $
92 1 1396 ساوه آلمان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,000 415,512,000 Rls. 12,813 $
93 4 1396 ساوه آلمان 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 1,130 406,679,556 Rls. 12,517 $
94 4 1396 ساوه آلمان 13023100 آگارآگار حتي تغيير يافته 300 368,075,040 Rls. 11,292 $
95 5 1396 ساوه آلمان 39100090 ک ک ک ساير 400 357,601,360 Rls. 10,971 $
96 2 1396 ساوه آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 2,700 309,438,522 Rls. 9,540 $
97 7 1396 ساوه آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 6,400 264,482,816 Rls. 7,974 $
98 1 1396 ساوه آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 66,020 242,382,000 Rls. 7,474 $
99 7 1396 ساوه آلمان 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 296 223,012,169 Rls. 6,673 $
100 7 1396 ساوه آلمان 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 275 205,540,200 Rls. 6,025 $
مجموع کل
850,974,773,244 ريال
مجموع کل
24,317,432 دلار