آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 ساوه ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 95,200 54,030,702,000 Rls. 1,591,854 $
2 9 1396 ساوه ترکيه 35030090 ک ک ک ساير 120,000 23,562,792,000 Rls. 668,429 $
3 8 1396 ساوه ترکيه 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 56,210 22,508,667,000 Rls. 659,788 $
4 6 1396 ساوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 265,656 21,537,431,449 Rls. 651,145 $
5 11 1396 ساوه ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 211,279 18,300,134,800 Rls. 511,250 $
6 10 1396 ساوه ترکيه 35030090 ک ک ک ساير 90,000 18,116,385,000 Rls. 502,661 $
7 11 1396 ساوه ترکيه 35030090 ک ک ک ساير 80,000 17,260,656,000 Rls. 467,110 $
8 12 1396 ساوه ترکيه 35030090 ک ک ک ساير 80,000 17,144,848,000 Rls. 459,660 $
9 8 1396 ساوه ترکيه 35030090 ک ک ک ساير 80,000 15,216,720,000 Rls. 442,064 $
10 6 1396 ساوه ترکيه 35030090 ک ک ک ساير 80,000 14,926,848,000 Rls. 451,781 $
11 5 1396 ساوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 195,970 14,566,416,480 Rls. 443,984 $
12 4 1396 ساوه ترکيه 35030090 ک ک ک ساير 80,000 14,363,904,000 Rls. 440,678 $
13 3 1396 ساوه ترکيه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 80,000 14,222,152,000 Rls. 438,360 $
14 10 1396 ساوه ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 29,445 14,018,900,400 Rls. 397,090 $
15 10 1396 ساوه ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 119,750 13,955,678,220 Rls. 390,654 $
16 2 1396 ساوه ترکيه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 80,000 13,630,232,000 Rls. 420,206 $
17 2 1396 ساوه ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 24,220 12,373,212,076 Rls. 381,477 $
18 10 1396 ساوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 132,165 11,011,939,344 Rls. 309,419 $
19 8 1396 ساوه ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 115,920 10,917,348,804 Rls. 313,004 $
20 7 1396 ساوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 210,580 9,796,357,667 Rls. 290,722 $
21 8 1396 ساوه ترکيه 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 104,000 9,430,668,000 Rls. 276,438 $
22 7 1396 ساوه ترکيه 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 104,000 9,298,224,000 Rls. 280,329 $
23 11 1396 ساوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 108,025 8,923,874,477 Rls. 245,587 $
24 3 1396 ساوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 111,861 8,822,546,069 Rls. 271,845 $
25 12 1396 ساوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 80,125 8,717,627,790 Rls. 235,898 $
26 3 1396 ساوه ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 49,420 8,512,510,013 Rls. 262,327 $
27 1 1396 ساوه ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 22,500 8,422,789,680 Rls. 259,803 $
28 2 1396 ساوه ترکيه 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 104,000 8,302,788,000 Rls. 255,982 $
29 10 1396 ساوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 164,420 8,289,059,748 Rls. 231,320 $
30 4 1396 ساوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 190,620 8,095,130,785 Rls. 249,046 $
31 8 1396 ساوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 87,801 8,013,677,168 Rls. 232,807 $
32 6 1396 ساوه ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 72,000 7,739,434,800 Rls. 232,478 $
33 11 1396 ساوه ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 43,800 7,202,928,016 Rls. 196,078 $
34 3 1396 ساوه ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 71,750 7,022,247,655 Rls. 216,410 $
35 12 1396 ساوه ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 64,000 6,767,345,910 Rls. 181,435 $
36 4 1396 ساوه ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 66,000 6,409,075,092 Rls. 197,262 $
37 3 1396 ساوه ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 66,000 6,148,537,347 Rls. 189,492 $
38 2 1396 ساوه ترکيه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 119,560 5,860,990,470 Rls. 180,685 $
39 12 1396 ساوه ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 44,000 5,033,421,844 Rls. 139,600 $
40 8 1396 ساوه ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 48,000 4,967,266,680 Rls. 144,916 $
41 4 1396 ساوه ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 48,000 4,910,541,320 Rls. 151,140 $
42 8 1396 ساوه ترکيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 32,200 4,821,595,800 Rls. 140,073 $
43 12 1396 ساوه ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 28,800 4,808,369,760 Rls. 128,928 $
44 10 1396 ساوه ترکيه 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 3,300 4,658,060,000 Rls. 130,259 $
45 12 1396 ساوه ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 91,200 4,607,703,368 Rls. 123,151 $
46 5 1396 ساوه ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 44,000 4,447,825,912 Rls. 135,885 $
47 4 1396 ساوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 65,970 4,446,835,350 Rls. 136,637 $
48 12 1396 ساوه ترکيه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 12,000 4,406,976,000 Rls. 119,262 $
49 7 1396 ساوه ترکيه 70172090 سايرشيشه آلات برا يآزمايشگاه بهدا شت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غيرمذکوردرجاي ديگر 46,913 4,402,499,071 Rls. 129,707 $
50 2 1396 ساوه ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 92,803 4,345,791,982 Rls. 134,040 $
51 7 1396 ساوه ترکيه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 186,187 4,209,547,419 Rls. 125,959 $
52 8 1396 ساوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 95,880 4,186,491,996 Rls. 121,623 $
53 2 1396 ساوه ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 44,000 4,087,313,508 Rls. 126,016 $
54 11 1396 ساوه ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 22,400 4,082,472,625 Rls. 111,683 $
55 4 1396 ساوه ترکيه 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 12,500 4,021,031,250 Rls. 123,553 $
56 3 1396 ساوه ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 72,000 3,990,654,504 Rls. 123,000 $
57 9 1396 ساوه ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 51,840 3,952,443,600 Rls. 113,040 $
58 8 1396 ساوه ترکيه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 12,000 3,885,120,000 Rls. 112,867 $
59 12 1396 ساوه ترکيه 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 200,000 3,861,647,400 Rls. 112,185 $
60 11 1396 ساوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 66,680 3,750,818,827 Rls. 101,933 $
61 10 1396 ساوه ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 21,154 3,445,270,560 Rls. 96,344 $
62 4 1396 ساوه ترکيه 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 41,600 3,407,508,000 Rls. 104,982 $
63 1 1396 ساوه ترکيه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 12,000 3,300,192,000 Rls. 101,738 $
64 5 1396 ساوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 72,000 3,237,176,390 Rls. 98,818 $
65 9 1396 ساوه ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 20,800 3,219,847,872 Rls. 91,324 $
66 10 1396 ساوه ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 46,248 2,982,861,701 Rls. 83,653 $
67 8 1396 ساوه ترکيه 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 3,320 2,934,075,000 Rls. 85,238 $
68 3 1396 ساوه ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 1,250 2,883,147,000 Rls. 88,849 $
69 4 1396 ساوه ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 68,647 2,880,262,000 Rls. 88,366 $
70 8 1396 ساوه ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 12,539 2,818,079,275 Rls. 80,597 $
71 4 1396 ساوه ترکيه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 48,000 2,685,815,280 Rls. 82,748 $
72 9 1396 ساوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 21,490 2,681,044,457 Rls. 75,942 $
73 8 1396 ساوه ترکيه 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 110,400 2,680,732,800 Rls. 77,878 $
74 9 1396 ساوه ترکيه 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 30,600 2,657,340,000 Rls. 76,000 $
75 11 1396 ساوه ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 22,000 2,516,710,922 Rls. 69,800 $
76 12 1396 ساوه ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 46,120 2,514,101,360 Rls. 67,404 $
77 8 1396 ساوه ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 21,600 2,495,427,264 Rls. 70,996 $
78 6 1396 ساوه ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 46,330 2,490,962,000 Rls. 74,824 $
79 11 1396 ساوه ترکيه 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 200,000 2,456,068,000 Rls. 68,682 $
80 9 1396 ساوه ترکيه 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 21,600 2,450,501,856 Rls. 69,516 $
81 9 1396 ساوه ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 22,000 2,423,160,432 Rls. 68,087 $
82 8 1396 ساوه ترکيه 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 9,200 2,420,106,000 Rls. 70,307 $
83 1 1396 ساوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5,866 2,413,155,192 Rls. 74,416 $
84 10 1396 ساوه ترکيه 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 35,200 2,381,857,280 Rls. 66,505 $
85 7 1396 ساوه ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 12,190 2,329,233,000 Rls. 69,000 $
86 12 1396 ساوه ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 46,860 2,138,681,878 Rls. 57,718 $
87 7 1396 ساوه ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 31,697 2,101,597,833 Rls. 61,917 $
88 2 1396 ساوه ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 24,000 2,055,827,080 Rls. 63,383 $
89 5 1396 ساوه ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 13,478 2,027,677,516 Rls. 61,778 $
90 6 1396 ساوه ترکيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 14,000 2,010,140,415 Rls. 61,078 $
91 4 1396 ساوه ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 13,800 2,007,167,220 Rls. 61,778 $
92 1 1396 ساوه ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 24,000 2,006,230,440 Rls. 61,867 $
93 3 1396 ساوه ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 13,540 2,005,190,324 Rls. 61,778 $
94 7 1396 ساوه ترکيه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 6,000 1,903,920,000 Rls. 57,190 $
95 6 1396 ساوه ترکيه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 6,000 1,854,480,000 Rls. 56,348 $
96 5 1396 ساوه ترکيه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 6,000 1,828,608,000 Rls. 55,912 $
97 11 1396 ساوه ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 22,962 1,827,306,839 Rls. 49,989 $
98 5 1396 ساوه ترکيه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,050 1,817,960,000 Rls. 55,495 $
99 7 1396 ساوه ترکيه 38249990 ک ک ک ساير 8,000 1,660,256,050 Rls. 48,915 $
100 3 1396 ساوه ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 33,459 1,651,628,289 Rls. 50,891 $
مجموع کل
686,926,516,001 ريال
مجموع کل
20,080,066 دلار