آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 ساوه چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 2,356,736 236,513,129,192 Rls. 6,646,023 $
2 3 1396 ساوه چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 2,223,181 201,005,385,966 Rls. 6,194,804 $
3 11 1396 ساوه چين 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 3,086,400 169,925,715,600 Rls. 4,629,600 $
4 5 1396 ساوه چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 1,352,360 126,783,181,057 Rls. 3,884,941 $
5 5 1396 ساوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 583,968 118,076,887,425 Rls. 3,616,682 $
6 11 1396 ساوه چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 763,673 80,270,059,516 Rls. 2,227,312 $
7 7 1396 ساوه چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 834,276 80,066,489,892 Rls. 2,391,997 $
8 8 1396 ساوه چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 848,866 78,473,266,344 Rls. 2,298,797 $
9 2 1396 ساوه چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 786,277 67,541,957,428 Rls. 2,083,006 $
10 7 1396 ساوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 297,528 64,769,793,197 Rls. 1,932,574 $
11 2 1396 ساوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 291,060 55,768,727,590 Rls. 1,719,817 $
12 12 1396 ساوه چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 415,988 49,589,742,006 Rls. 1,393,401 $
13 6 1396 ساوه چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 518,708 47,523,530,743 Rls. 1,438,363 $
14 10 1396 ساوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 193,116 42,142,601,397 Rls. 1,170,831 $
15 4 1396 ساوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 192,192 39,407,430,085 Rls. 1,213,626 $
16 7 1396 ساوه چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 32,465 36,271,800,000 Rls. 1,063,221 $
17 9 1396 ساوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 152,460 34,435,174,939 Rls. 983,901 $
18 2 1396 ساوه چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 128,858 29,780,397,620 Rls. 917,897 $
19 12 1396 ساوه چين 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 499,200 27,929,491,200 Rls. 748,800 $
20 10 1396 ساوه چين 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 173,156 27,408,395,417 Rls. 776,442 $
21 3 1396 ساوه چين 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 820,000 25,243,818,180 Rls. 777,987 $
22 6 1396 ساوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 106,260 22,626,815,561 Rls. 685,244 $
23 9 1396 ساوه چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 228,492 21,939,583,885 Rls. 622,510 $
24 5 1396 ساوه چين 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 672,400 21,295,184,652 Rls. 651,296 $
25 3 1396 ساوه چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 336,000 21,132,697,824 Rls. 651,360 $
26 3 1396 ساوه چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 219,827 20,658,475,763 Rls. 636,644 $
27 2 1396 ساوه چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 62,500 19,831,708,434 Rls. 611,392 $
28 11 1396 ساوه چين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 200,000 19,008,080,000 Rls. 520,000 $
29 6 1396 ساوه چين 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 574,000 18,243,063,570 Rls. 552,270 $
30 2 1396 ساوه چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 197,914 17,968,620,212 Rls. 553,989 $
31 3 1396 ساوه چين 85279900 گيرنده هاي را ديوئي ,بجز آنهايي كه توامان شده يانشده بادستگاه ضبط ،پخش ياتوامان شده باساعت . 60,356 17,674,969,423 Rls. 544,842 $
32 11 1396 ساوه چين 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 96,459 16,531,522,552 Rls. 450,193 $
33 9 1396 ساوه چين 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 96,367 15,170,940,896 Rls. 430,503 $
34 7 1396 ساوه چين 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 515,340 14,987,270,945 Rls. 446,981 $
35 4 1396 ساوه چين 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 459,200 13,637,812,944 Rls. 420,168 $
36 6 1396 ساوه چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 33,742 12,116,247,000 Rls. 363,950 $
37 8 1396 ساوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 119,227 12,079,014,788 Rls. 352,384 $
38 5 1396 ساوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 121,122 11,856,030,803 Rls. 362,046 $
39 9 1396 ساوه چين 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 475,129 10,228,076,751 Rls. 288,655 $
40 10 1396 ساوه چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 29,634 9,541,028,281 Rls. 263,977 $
41 8 1396 ساوه چين 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 36,960 8,708,038,721 Rls. 255,255 $
42 6 1396 ساوه چين 29181400 اسيد سيتريك 250,000 8,435,442,500 Rls. 257,500 $
43 4 1396 ساوه چين 29181400 اسيد سيتريك 250,000 8,357,935,000 Rls. 257,500 $
44 2 1396 ساوه چين 85437020 ---لامپ LED 18,809 8,088,152,948 Rls. 249,341 $
45 10 1396 ساوه چين 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 252,000 7,374,138,647 Rls. 204,616 $
46 7 1396 ساوه چين 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 355,536 7,249,943,316 Rls. 213,598 $
47 5 1396 ساوه چين 85279900 گيرنده هاي را ديوئي ,بجز آنهايي كه توامان شده يانشده بادستگاه ضبط ،پخش ياتوامان شده باساعت . 26,026 6,776,742,500 Rls. 207,500 $
48 8 1396 ساوه چين 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 289,472 6,267,593,935 Rls. 178,315 $
49 3 1396 ساوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 59,847 6,013,838,899 Rls. 185,361 $
50 9 1396 ساوه چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 16,656 5,675,353,585 Rls. 160,647 $
51 12 1396 ساوه چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 16,451 5,196,383,550 Rls. 139,317 $
52 9 1396 ساوه چين 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 10,000 5,144,748,000 Rls. 146,000 $
53 5 1396 ساوه چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 20,607 4,887,284,320 Rls. 149,452 $
54 1 1396 ساوه چين 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 185,760 4,758,841,428 Rls. 146,751 $
55 2 1396 ساوه چين 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,910 4,482,241,971 Rls. 138,183 $
56 11 1396 ساوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 37,377 4,405,536,252 Rls. 121,401 $
57 9 1396 ساوه چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 243,800 4,404,233,115 Rls. 125,961 $
58 9 1396 ساوه چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 243,410 4,397,188,250 Rls. 125,760 $
59 7 1396 ساوه چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 29,686 4,194,975,183 Rls. 125,111 $
60 4 1396 ساوه چين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 7,044 3,807,175,825 Rls. 116,982 $
61 10 1396 ساوه چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 11,165 3,711,553,407 Rls. 103,459 $
62 9 1396 ساوه چين 85258090 ک ک ک ساير 6,440 3,531,465,000 Rls. 101,000 $
63 1 1396 ساوه چين 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 35,958 3,430,726,746 Rls. 105,795 $
64 5 1396 ساوه چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 16,241 3,405,235,127 Rls. 104,410 $
65 7 1396 ساوه چين 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 24,499 3,328,858,400 Rls. 99,280 $
66 8 1396 ساوه چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 8,814 3,155,101,536 Rls. 92,058 $
67 8 1396 ساوه چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 19,131 3,144,766,898 Rls. 91,756 $
68 6 1396 ساوه چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 23,662 3,075,983,559 Rls. 92,397 $
69 11 1396 ساوه چين 70172090 سايرشيشه آلات برا يآزمايشگاه بهدا شت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غيرمذکوردرجاي ديگر 71,435 2,949,135,758 Rls. 83,661 $
70 5 1396 ساوه چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 15,601 2,946,860,000 Rls. 89,783 $
71 8 1396 ساوه چين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 2,350 2,898,798,207 Rls. 82,472 $
72 4 1396 ساوه چين 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 29,315 2,882,566,460 Rls. 88,708 $
73 8 1396 ساوه چين 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 20,000 2,824,806,000 Rls. 82,064 $
74 9 1396 ساوه چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 18,551 2,734,934,400 Rls. 77,468 $
75 5 1396 ساوه چين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 24,000 2,723,672,400 Rls. 83,280 $
76 11 1396 ساوه چين 85393240 ک ک ک لامپ بخار ج?وه، سد?م، لامپ هالوژنه فلز? بدون کلاهک (سرپ?چ) 20,573 2,714,603,405 Rls. 73,958 $
77 6 1396 ساوه چين 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 22,000 2,709,887,400 Rls. 81,400 $
78 5 1396 ساوه چين 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 5,700 2,559,420,512 Rls. 78,368 $
79 5 1396 ساوه چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 3,498 2,474,389,248 Rls. 75,764 $
80 5 1396 ساوه چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 15,504 2,410,957,500 Rls. 73,822 $
81 8 1396 ساوه چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 17,670 2,409,540,000 Rls. 70,000 $
82 7 1396 ساوه چين 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 3,283 2,343,348,048 Rls. 69,888 $
83 7 1396 ساوه چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 36,509 2,293,921,420 Rls. 68,414 $
84 5 1396 ساوه چين 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 33,000 2,192,751,000 Rls. 66,627 $
85 6 1396 ساوه چين 85183090 مجموع هاي متشکل از يک ميکروفون و يک يا چند بلندگو 38,423 2,178,694,941 Rls. 66,313 $
86 12 1396 ساوه چين 85393240 ک ک ک لامپ بخار ج?وه، سد?م، لامپ هالوژنه فلز? بدون کلاهک (سرپ?چ) 16,426 2,161,243,622 Rls. 57,764 $
87 9 1396 ساوه چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 15,721 2,092,360,266 Rls. 59,378 $
88 7 1396 ساوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 18,284 2,030,564,800 Rls. 60,560 $
89 8 1396 ساوه چين 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 7,818 1,925,623,597 Rls. 58,510 $
90 2 1396 ساوه چين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 20,000 1,925,205,600 Rls. 59,369 $
91 2 1396 ساوه چين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 7,500 1,801,299,538 Rls. 55,532 $
92 4 1396 ساوه چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 24,496 1,801,245,600 Rls. 55,440 $
93 3 1396 ساوه چين 85437020 ---لامپ LED 5,768 1,797,052,581 Rls. 55,389 $
94 6 1396 ساوه چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 7,267 1,745,989,130 Rls. 53,386 $
95 7 1396 ساوه چين 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 118,828 1,671,172,683 Rls. 49,841 $
96 12 1396 ساوه چين 29037100 كلرودي فلورو متان 15,504 1,587,541,200 Rls. 43,430 $
97 8 1396 ساوه چين 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 10,658 1,536,025,392 Rls. 43,930 $
98 10 1396 ساوه چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 17,756 1,534,063,845 Rls. 43,105 $
99 12 1396 ساوه چين 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 5,700 1,492,424,000 Rls. 40,000 $
100 9 1396 ساوه چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 8,269 1,440,558,000 Rls. 41,200 $
مجموع کل
2,171,654,254,249 ريال
مجموع کل
63,901,956 دلار