آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 سيرجان چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 210,000 53,967,690,000 Rls. 1,627,052 $
2 5 1396 سيرجان چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 148,617 25,458,490,226 Rls. 779,477 $
3 5 1396 سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 113,221 22,166,019,191 Rls. 677,082 $
4 12 1396 سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 132,836 22,060,857,715 Rls. 589,816 $
5 4 1396 سيرجان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 173,769 15,768,652,800 Rls. 484,895 $
6 6 1396 سيرجان چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 75,110 15,272,327,167 Rls. 462,705 $
7 12 1396 سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 94,973 13,715,018,855 Rls. 367,246 $
8 4 1396 سيرجان چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 67,326 13,103,996,211 Rls. 403,323 $
9 7 1396 سيرجان چين 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 36,000 12,154,068,000 Rls. 366,429 $
10 5 1396 سيرجان چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 242,330 11,467,334,734 Rls. 350,931 $
11 2 1396 سيرجان چين 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 36,000 11,362,932,000 Rls. 350,329 $
12 11 1396 سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 48,437 10,974,901,738 Rls. 296,982 $
13 10 1396 سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 51,220 10,110,850,824 Rls. 280,614 $
14 10 1396 سيرجان چين 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 123,058 9,924,662,961 Rls. 276,613 $
15 6 1396 سيرجان چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 173,789 9,274,031,740 Rls. 279,918 $
16 11 1396 سيرجان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 67,488 8,767,001,600 Rls. 239,837 $
17 2 1396 سيرجان چين 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 84,889 8,351,892,150 Rls. 257,473 $
18 10 1396 سيرجان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 112,004 8,236,829,654 Rls. 231,198 $
19 3 1396 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 102,689 8,124,674,349 Rls. 250,389 $
20 11 1396 سيرجان چين 29181400 اسيد سيتريك 250,000 8,074,548,300 Rls. 220,894 $
21 12 1396 سيرجان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 70,720 8,066,112,000 Rls. 216,977 $
22 6 1396 سيرجان چين 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 127,307 8,041,404,498 Rls. 242,497 $
23 12 1396 سيرجان چين 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 157,916 7,781,340,000 Rls. 210,000 $
24 4 1396 سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 40,118 7,776,389,780 Rls. 239,389 $
25 12 1396 سيرجان چين 87141090 ک ک ک ساير 83,726 7,385,052,310 Rls. 197,833 $
26 12 1396 سيرجان چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 38,687 7,384,606,785 Rls. 199,827 $
27 6 1396 سيرجان چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 48,433 7,334,329,280 Rls. 221,120 $
28 12 1396 سيرجان چين 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 87,799 7,189,651,930 Rls. 193,653 $
29 10 1396 سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 50,528 6,986,288,207 Rls. 195,366 $
30 10 1396 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 73,674 6,733,252,442 Rls. 186,872 $
31 4 1396 سيرجان چين 87141090 ک ک ک ساير 72,939 6,729,547,033 Rls. 207,121 $
32 2 1396 سيرجان چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 9,307 6,713,828,100 Rls. 206,974 $
33 5 1396 سيرجان چين 87141090 ک ک ک ساير 70,354 6,692,349,104 Rls. 204,059 $
34 3 1396 سيرجان چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 111,232 6,364,902,853 Rls. 196,181 $
35 8 1396 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 68,778 5,993,261,199 Rls. 172,136 $
36 10 1396 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 65,768 5,886,188,959 Rls. 164,450 $
37 12 1396 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 56,256 5,754,188,691 Rls. 154,495 $
38 8 1396 سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 43,629 5,753,253,235 Rls. 164,699 $
39 7 1396 سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 39,053 5,472,645,679 Rls. 162,474 $
40 9 1396 سيرجان چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 109,930 5,387,141,658 Rls. 153,583 $
41 12 1396 سيرجان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 138,196 5,373,500,357 Rls. 144,968 $
42 12 1396 سيرجان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 54,951 5,319,690,670 Rls. 142,623 $
43 2 1396 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 67,615 5,297,663,455 Rls. 163,313 $
44 3 1396 سيرجان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 45,830 5,283,491,807 Rls. 162,834 $
45 11 1396 سيرجان چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 76,444 5,282,695,146 Rls. 144,746 $
46 8 1396 سيرجان چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 109,082 4,981,253,817 Rls. 144,177 $
47 5 1396 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 65,688 4,969,506,742 Rls. 151,957 $
48 5 1396 سيرجان چين 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 50,232 4,936,891,053 Rls. 151,227 $
49 3 1396 سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 21,714 4,895,492,175 Rls. 150,885 $
50 10 1396 سيرجان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 44,120 4,872,540,800 Rls. 135,202 $
51 3 1396 سيرجان چين 85211000 دستگاه ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner) از نوع نوار مغناطيسي 15,897 4,730,335,200 Rls. 145,800 $
52 1 1396 سيرجان چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 9,792 4,463,683,200 Rls. 137,700 $
53 5 1396 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 52,817 4,337,940,650 Rls. 132,705 $
54 11 1396 سيرجان چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 8,082 4,309,803,900 Rls. 116,632 $
55 5 1396 سيرجان چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 27,598 4,301,517,135 Rls. 131,308 $
56 12 1396 سيرجان چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 36,199 4,289,700,752 Rls. 114,809 $
57 6 1396 سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 35,448 4,253,659,908 Rls. 128,242 $
58 2 1396 سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 22,156 4,152,761,526 Rls. 127,977 $
59 10 1396 سيرجان چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 49,378 4,099,449,421 Rls. 113,568 $
60 5 1396 سيرجان چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 20,677 4,058,495,302 Rls. 124,090 $
61 3 1396 سيرجان چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 50,398 4,045,082,102 Rls. 124,652 $
62 3 1396 سيرجان چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 50,462 3,987,990,315 Rls. 122,905 $
63 9 1396 سيرجان چين 17029010 مالتو دکسترين 247,500 3,963,724,875 Rls. 111,375 $
64 1 1396 سيرجان چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 36,520 3,912,141,816 Rls. 120,686 $
65 7 1396 سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 14,601 3,888,741,150 Rls. 114,570 $
66 2 1396 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 47,447 3,856,119,036 Rls. 118,866 $
67 4 1396 سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 29,227 3,841,193,625 Rls. 118,209 $
68 3 1396 سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 32,258 3,833,817,798 Rls. 118,167 $
69 2 1396 سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 29,220 3,524,132,336 Rls. 108,639 $
70 1 1396 سيرجان چين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 24,560 3,442,922,720 Rls. 106,171 $
71 5 1396 سيرجان چين 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 30,062 3,357,495,678 Rls. 102,197 $
72 10 1396 سيرجان چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 8,075 3,350,097,249 Rls. 93,716 $
73 5 1396 سيرجان چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 47,059 3,322,820,771 Rls. 101,478 $
74 10 1396 سيرجان چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 40,413 3,291,490,501 Rls. 96,184 $
75 11 1396 سيرجان چين 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 38,770 3,280,923,238 Rls. 88,782 $
76 10 1396 سيرجان چين 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 7,500 3,253,200,000 Rls. 90,973 $
77 9 1396 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 35,190 3,203,932,484 Rls. 90,552 $
78 4 1396 سيرجان چين 21069010 ا ستابيلايزر 19,000 3,168,618,600 Rls. 97,691 $
79 6 1396 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 36,992 3,079,904,969 Rls. 92,956 $
80 3 1396 سيرجان چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 38,605 3,078,189,185 Rls. 94,867 $
81 9 1396 سيرجان چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 37,430 3,052,366,455 Rls. 86,089 $
82 9 1396 سيرجان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 43,309 3,049,681,896 Rls. 86,764 $
83 4 1396 سيرجان چين 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 26,186 3,019,665,115 Rls. 92,948 $
84 4 1396 سيرجان چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 26,513 2,939,766,678 Rls. 90,482 $
85 3 1396 سيرجان چين 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 19,791 2,932,594,720 Rls. 90,385 $
86 4 1396 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 40,052 2,927,755,090 Rls. 89,982 $
87 10 1396 سيرجان چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 17,907 2,918,008,433 Rls. 81,839 $
88 9 1396 سيرجان چين 85234990 --- ساير 3,276 2,881,570,800 Rls. 81,622 $
89 4 1396 سيرجان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 3,690 2,835,765,000 Rls. 87,000 $
90 12 1396 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 31,769 2,794,000,456 Rls. 74,973 $
91 2 1396 سيرجان چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 25,474 2,773,286,234 Rls. 85,466 $
92 6 1396 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 35,697 2,736,873,949 Rls. 83,025 $
93 7 1396 سيرجان چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 11,983 2,724,030,780 Rls. 81,509 $
94 10 1396 سيرجان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 89,993 2,705,004,098 Rls. 75,008 $
95 4 1396 سيرجان چين 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 29,782 2,696,163,192 Rls. 82,989 $
96 1 1396 سيرجان چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 20,012 2,682,073,907 Rls. 82,739 $
97 1 1396 سيرجان چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 30,194 2,668,323,040 Rls. 82,315 $
98 7 1396 سيرجان چين 87141090 ک ک ک ساير 15,981 2,659,615,944 Rls. 78,840 $
99 9 1396 سيرجان چين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 18,660 2,649,823,481 Rls. 74,456 $
100 12 1396 سيرجان چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 23,749 2,648,507,153 Rls. 70,796 $
مجموع کل
654,950,001,843 ريال
مجموع کل
19,220,535 دلار