آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهيد باهنر اندونزي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 29,854,182 474,439,000,000 Rls. 13,438,689 $
مجموع کل
474,439,000,000 ريال
مجموع کل
13,438,689 دلار
[1]