آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,558,500 175,713,000,000 Rls. 5,240,464 $
2 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 11,069,000 120,237,008,887 Rls. 3,245,604 $
3 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 146,450 99,328,859,280 Rls. 2,663,043 $
4 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 443,848 94,123,382,235 Rls. 2,563,541 $
5 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 661,400 90,400,497,292 Rls. 2,423,671 $
6 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 8,496,290 89,362,913,020 Rls. 2,450,027 $
7 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 94061090 ک ک ک ساير 702,100 80,050,875,000 Rls. 2,459,698 $
8 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 1,886,048 77,216,554,548 Rls. 2,089,645 $
9 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40118090 ک ک ک سا?ر 303,611 76,196,289,625 Rls. 2,105,179 $
10 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 87060090 سا?ر شاس? ها? موتوردار غ?ر مذکور 216,240 75,200,674,420 Rls. 2,085,660 $
11 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 50,010 71,080,236,815 Rls. 1,910,847 $
12 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 39,473 68,047,019,475 Rls. 1,841,348 $
13 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 313,929 67,621,468,666 Rls. 1,815,153 $
14 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 441,000 60,799,699,800 Rls. 1,873,989 $
15 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 441,000 60,431,023,800 Rls. 1,862,626 $
16 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 336,182 60,030,801,090 Rls. 1,646,207 $
17 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 347,192 59,117,727,860 Rls. 1,633,895 $
18 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 219,032 49,486,819,887 Rls. 1,491,799 $
19 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 170,153 49,294,483,500 Rls. 1,432,063 $
20 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 356,099 48,998,510,202 Rls. 1,423,465 $
21 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 275,779 47,692,539,942 Rls. 1,416,460 $
22 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 356,424 46,084,895,187 Rls. 1,311,130 $
23 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 156,957 42,871,344,850 Rls. 1,160,190 $
24 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 495,000 42,798,255,390 Rls. 1,319,793 $
25 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40118090 ک ک ک سا?ر 195,448 42,048,131,878 Rls. 1,177,995 $
26 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 56,122 41,757,252,192 Rls. 1,150,686 $
27 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 980,005 41,555,077,826 Rls. 1,117,823 $
28 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 533,569 41,554,098,106 Rls. 1,208,609 $
29 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 247,576 41,200,681,626 Rls. 1,108,155 $
30 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 395,361 40,395,671,039 Rls. 1,144,224 $
31 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 464,065 40,383,721,549 Rls. 1,086,315 $
32 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 94069010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 342,874 40,195,651,902 Rls. 1,202,742 $
33 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 211,795 39,543,450,962 Rls. 1,065,005 $
34 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40118090 ک ک ک سا?ر 173,497 39,524,621,687 Rls. 1,063,751 $
35 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 515,998 39,396,507,507 Rls. 1,097,919 $
36 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40118090 ک ک ک سا?ر 143,012 38,263,805,473 Rls. 1,105,859 $
37 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,254,132 37,661,233,320 Rls. 1,067,895 $
38 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 742,500 37,509,830,256 Rls. 1,142,826 $
39 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 464,465 37,323,667,264 Rls. 1,057,945 $
40 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 491,608 37,190,085,845 Rls. 1,055,008 $
41 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 414,760 37,086,012,280 Rls. 1,003,627 $
42 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 216,000 35,590,073,250 Rls. 1,098,222 $
43 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84797100 ک ک از نوع خاصي كه در فرودگاهکها مورد استفاده قرار ميکگيرد 48,229 34,247,020,802 Rls. 921,238 $
44 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 94,763 33,706,932,184 Rls. 928,847 $
45 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 251,041 32,818,988,290 Rls. 1,004,187 $
46 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84797100 ک ک از نوع خاصي كه در فرودگاهکها مورد استفاده قرار ميکگيرد 55,960 32,683,523,365 Rls. 909,858 $
47 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 489,000 32,665,370,540 Rls. 876,090 $
48 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 491,529 31,995,816,562 Rls. 900,747 $
49 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 165,225 30,463,723,912 Rls. 865,461 $
50 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 254,377 29,007,378,859 Rls. 805,354 $
51 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 223,700 28,712,968,760 Rls. 772,373 $
52 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 281,359 28,643,776,024 Rls. 792,015 $
53 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 717,786 28,587,082,913 Rls. 778,680 $
54 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 230,663 27,665,491,130 Rls. 777,361 $
55 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 490,000 25,723,373,334 Rls. 729,953 $
56 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 164,665 24,349,774,545 Rls. 720,667 $
57 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 315,739 24,190,703,369 Rls. 671,237 $
58 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 339,138 22,584,366,304 Rls. 695,148 $
59 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 268,913 22,361,891,594 Rls. 608,967 $
60 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 456,656 21,681,277,956 Rls. 589,036 $
61 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 452,832 21,425,011,302 Rls. 601,116 $
62 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40118090 ک ک ک سا?ر 70,187 20,961,538,306 Rls. 594,637 $
63 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 316,400 20,187,707,372 Rls. 621,329 $
64 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 193,178 20,158,752,112 Rls. 542,266 $
65 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 47,657 19,763,922,592 Rls. 606,454 $
66 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40118090 ک ک ک سا?ر 74,224 19,640,977,870 Rls. 584,824 $
67 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 534,100 19,229,264,120 Rls. 593,192 $
68 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 181,500 18,990,955,000 Rls. 512,894 $
69 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 202,898 18,887,977,808 Rls. 582,537 $
70 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 250,000 18,672,549,000 Rls. 526,583 $
71 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 686,570 18,539,050,579 Rls. 543,429 $
72 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84411000 ماشينهاي برش 16,000 17,853,340,500 Rls. 518,661 $
73 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 194,764 17,788,437,787 Rls. 519,035 $
74 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 631,217 17,581,476,673 Rls. 542,079 $
75 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 429,800 17,368,909,749 Rls. 534,662 $
76 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 57,593 16,808,091,771 Rls. 449,782 $
77 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 88,698 16,648,538,713 Rls. 513,414 $
78 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 17,400 16,343,809,500 Rls. 474,807 $
79 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 273,250 16,336,817,188 Rls. 439,982 $
80 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 418,003 15,620,657,411 Rls. 421,957 $
81 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 210,030 15,599,414,004 Rls. 467,053 $
82 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 56,100 15,496,622,865 Rls. 421,986 $
83 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 471,311 15,259,164,531 Rls. 443,297 $
84 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 491,707 15,215,381,021 Rls. 464,464 $
85 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 177,663 15,170,078,534 Rls. 467,070 $
86 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 13,780 14,875,618,080 Rls. 456,377 $
87 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 174,980 14,813,937,600 Rls. 456,882 $
88 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 241,603 14,771,726,328 Rls. 452,614 $
89 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 191,607 14,713,111,585 Rls. 417,381 $
90 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 155,708 14,347,019,592 Rls. 442,209 $
91 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 68,860 14,157,422,378 Rls. 414,991 $
92 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 85,799 14,137,827,588 Rls. 392,107 $
93 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 160,152 13,981,173,509 Rls. 431,278 $
94 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 362,000 13,872,905,100 Rls. 424,539 $
95 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 93,332 13,790,083,956 Rls. 406,284 $
96 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 93,395 13,787,747,767 Rls. 369,391 $
97 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 197,404 13,530,980,205 Rls. 407,940 $
98 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 57,640 13,423,591,428 Rls. 389,971 $
99 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 350,480 13,394,828,449 Rls. 410,218 $
100 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 306,800 13,194,020,094 Rls. 399,723 $
مجموع کل
3,628,794,355,143 ريال
مجموع کل
103,026,737 دلار