آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 628,852 476,110,751,190 Rls. 14,677,562 $
2 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 102,915 332,233,843,354 Rls. 10,188,390 $
3 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 133,717 256,677,586,307 Rls. 7,893,800 $
4 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 224,217 229,135,768,196 Rls. 7,016,015 $
5 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,794,484 227,380,599,840 Rls. 6,882,125 $
6 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 406,001 224,002,966,288 Rls. 6,849,424 $
7 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 464,942 199,977,644,000 Rls. 5,361,815 $
8 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 499,328 172,442,727,600 Rls. 5,026,379 $
9 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 248,765 162,519,666,616 Rls. 4,895,477 $
10 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 85,220 154,313,027,500 Rls. 4,379,166 $
11 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 486,386 151,893,015,262 Rls. 4,654,481 $
12 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 206,265 143,831,580,000 Rls. 4,390,597 $
13 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 208,154 142,963,837,500 Rls. 4,392,805 $
14 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,174,237 134,122,242,367 Rls. 3,647,528 $
15 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 214,937 133,669,637,000 Rls. 4,049,669 $
16 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 147,200 120,247,000,000 Rls. 3,406,050 $
17 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 5,867,946 117,590,000,000 Rls. 3,627,072 $
18 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 240,138 110,872,000,000 Rls. 3,284,423 $
19 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 160,650 109,282,000,000 Rls. 3,259,228 $
20 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 143,042 107,318,008,551 Rls. 2,977,624 $
21 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 21,810 102,000,000,000 Rls. 3,131,940 $
22 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 7,125 96,387,051,383 Rls. 2,957,112 $
23 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 211,160 95,870,357,856 Rls. 2,715,566 $
24 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 77,673 88,386,952,498 Rls. 2,656,999 $
25 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 261,850 84,794,922,148 Rls. 2,537,251 $
26 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84195090 --- سا?ر 320,000 84,096,920,000 Rls. 2,571,378 $
27 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 293,244 82,127,136,000 Rls. 2,195,032 $
28 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 534,506 80,530,549,712 Rls. 2,478,312 $
29 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 208,399 79,950,374,400 Rls. 2,448,035 $
30 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 119,070 79,422,777,775 Rls. 2,253,768 $
31 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 385,585 77,296,252,648 Rls. 2,160,903 $
32 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 314,289 74,822,649,200 Rls. 2,222,082 $
33 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 165,269 71,186,525,755 Rls. 2,189,551 $
34 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 95,622 70,563,694,635 Rls. 2,111,421 $
35 9 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 791,818 69,858,957,598 Rls. 1,982,272 $
36 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 118,800 69,336,071,620 Rls. 2,137,100 $
37 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 47,780 67,789,616,000 Rls. 2,043,764 $
38 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 255,916 67,731,432,000 Rls. 1,932,871 $
39 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 589,500 66,302,728,956 Rls. 1,996,760 $
40 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 875,913 65,731,509,019 Rls. 2,003,176 $
41 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 334,152 65,181,129,992 Rls. 1,997,844 $
42 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 67,103 64,449,231,400 Rls. 1,826,585 $
43 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 62,613 62,055,281,550 Rls. 1,802,780 $
44 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 90,534 59,639,702,108 Rls. 1,611,639 $
45 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 42,000 59,598,956,536 Rls. 1,688,164 $
46 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 80,465 59,191,020,000 Rls. 1,765,315 $
47 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 700,784 59,031,939,795 Rls. 1,692,435 $
48 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 45,268 56,882,872,607 Rls. 1,732,982 $
49 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 30,760 54,476,159,500 Rls. 1,678,278 $
50 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,059,150 51,242,994,860 Rls. 1,552,329 $
51 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 499,150 50,981,244,513 Rls. 1,415,822 $
52 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 190,196 50,786,274,904 Rls. 1,520,945 $
53 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 22,506 49,818,067,518 Rls. 1,333,310 $
54 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 209,904 49,603,932,170 Rls. 1,527,024 $
55 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 467,860 48,901,605,104 Rls. 1,321,167 $
56 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 94069090 ک ک ک ساير 63,170 48,331,757,900 Rls. 1,300,115 $
57 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 282,750 48,052,706,772 Rls. 1,430,119 $
58 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 262,689 46,995,408,379 Rls. 1,267,292 $
59 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 306,092 46,776,963,623 Rls. 1,352,220 $
60 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 134,695 46,665,366,368 Rls. 1,407,819 $
61 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 18,414 43,686,000,000 Rls. 1,345,924 $
62 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 864,000 43,111,180,800 Rls. 1,316,010 $
63 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 716,044 43,039,830,096 Rls. 1,327,228 $
64 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 107,364 42,131,400,000 Rls. 1,140,073 $
65 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 6,237 42,007,600,890 Rls. 1,165,065 $
66 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 555,390 41,787,118,216 Rls. 1,262,564 $
67 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 28,700 41,685,402,400 Rls. 1,165,699 $
68 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 28,900 40,844,872,816 Rls. 1,231,417 $
69 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 87,926 40,072,314,156 Rls. 1,220,898 $
70 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 66,227 37,742,262,022 Rls. 1,029,168 $
71 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 53,645 37,043,772,952 Rls. 1,119,173 $
72 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 102,084 36,757,167,300 Rls. 1,128,894 $
73 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 46,008 36,706,400,000 Rls. 990,619 $
74 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 193,520 36,665,729,900 Rls. 1,064,666 $
75 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 39,087 36,619,347,921 Rls. 1,078,750 $
76 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 460,826 36,146,483,103 Rls. 1,094,977 $
77 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 14,307 35,917,659,359 Rls. 1,071,210 $
78 12 1396 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 244,000 35,326,495,663 Rls. 947,410 $
79 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 208,860 35,246,663,196 Rls. 1,086,036 $
80 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 52,281 34,959,396,000 Rls. 1,076,005 $
81 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 50,030 34,774,518,800 Rls. 1,046,783 $
82 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 395,037 34,665,361,180 Rls. 1,067,389 $
83 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 48,980 34,169,948,876 Rls. 1,048,378 $
84 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,387 33,658,691,372 Rls. 991,653 $
85 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 84,313 33,577,024,215 Rls. 1,033,869 $
86 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 488,370 33,307,520,112 Rls. 991,030 $
87 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 48,963 33,255,012,057 Rls. 905,613 $
88 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 105,790 33,143,421,163 Rls. 995,933 $
89 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 184,600 33,087,374,840 Rls. 1,010,024 $
90 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 452,000 32,969,821,117 Rls. 1,014,750 $
91 10 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 36,210 32,739,981,344 Rls. 927,373 $
92 11 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 225,980 32,300,136,670 Rls. 881,841 $
93 4 1396 شهيدرجايي ايتاليا 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 691,811 32,259,196,419 Rls. 992,896 $
94 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 238,200 31,919,508,179 Rls. 920,522 $
95 8 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 29,984 31,708,226,925 Rls. 926,081 $
96 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 35,470 31,465,945,000 Rls. 948,655 $
97 6 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237020 لوريل ميرستيل الكل 385,000 31,339,256,240 Rls. 947,109 $
98 5 1396 شهيدرجايي ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 441,000 31,214,908,280 Rls. 954,930 $
99 7 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 32,739 30,494,934,000 Rls. 901,712 $
100 1 1396 شهيدرجايي ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 4,300 30,088,456,940 Rls. 928,140 $
مجموع کل
7,789,069,336,892 ريال
مجموع کل
231,105,574 دلار