آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 119,587 176,989,000,000 Rls. 4,911,045 $
2 11 1396 شهيدرجايي سوئيس 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,448,320 109,859,610,812 Rls. 2,982,219 $
3 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 41,900 99,959,798,802 Rls. 2,843,887 $
4 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 37,709 92,162,268,000 Rls. 2,614,458 $
5 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,084,160 85,680,337,830 Rls. 2,418,699 $
6 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 3,334 66,528,382,111 Rls. 1,845,140 $
7 5 1396 شهيدرجايي سوئيس 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 92,659 57,539,816,906 Rls. 1,765,296 $
8 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 625,925 54,756,391,654 Rls. 1,590,212 $
9 12 1396 شهيدرجايي سوئيس 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,174,720 52,803,189,857 Rls. 1,415,673 $
10 12 1396 شهيدرجايي سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 448,000 48,363,063,000 Rls. 1,302,115 $
11 7 1396 شهيدرجايي سوئيس 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,147,280 45,163,983,465 Rls. 1,330,622 $
12 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,100,020 43,884,766,328 Rls. 1,274,905 $
13 6 1396 شهيدرجايي سوئيس 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,445 40,566,222,769 Rls. 1,213,831 $
14 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 1,277,112 34,023,241,750 Rls. 965,527 $
15 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 327,650 31,870,584,938 Rls. 904,668 $
16 7 1396 شهيدرجايي سوئيس 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 37,225 31,666,115,200 Rls. 928,217 $
17 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 734,840 30,553,444,996 Rls. 847,788 $
18 5 1396 شهيدرجايي سوئيس 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,640 30,453,980,496 Rls. 931,172 $
19 6 1396 شهيدرجايي سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 310,850 29,492,958,060 Rls. 887,919 $
20 7 1396 شهيدرجايي سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 302,000 28,767,934,440 Rls. 855,503 $
21 11 1396 شهيدرجايي سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 264,000 27,583,482,160 Rls. 757,916 $
22 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 19,705 26,426,910,000 Rls. 767,733 $
23 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 250,000 24,341,471,350 Rls. 685,698 $
24 5 1396 شهيدرجايي سوئيس 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 575,000 22,359,455,750 Rls. 681,234 $
25 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 281,700 21,350,188,772 Rls. 657,553 $
26 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 56,977 21,169,050,000 Rls. 617,660 $
27 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,050 20,877,825,000 Rls. 592,480 $
28 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 881,280 20,051,968,129 Rls. 585,066 $
29 11 1396 شهيدرجايي سوئيس 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 93,600 19,870,725,600 Rls. 541,127 $
30 7 1396 شهيدرجايي سوئيس 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 21,452 17,970,300,000 Rls. 529,441 $
31 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 13,249 14,676,840,000 Rls. 417,561 $
32 5 1396 شهيدرجايي سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 140,275 13,424,040,642 Rls. 410,701 $
33 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 27,350 12,310,829,120 Rls. 344,263 $
34 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 8,648 11,864,039,206 Rls. 336,683 $
35 6 1396 شهيدرجايي سوئيس 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 10,711 9,519,600,000 Rls. 285,951 $
36 12 1396 شهيدرجايي سوئيس 28230000 ا کسيدهاي تيتان 80,000 9,199,562,400 Rls. 248,960 $
37 7 1396 شهيدرجايي سوئيس 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 192,000 7,513,981,440 Rls. 221,377 $
38 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 28230000 ا کسيدهاي تيتان 80,000 7,349,216,000 Rls. 208,482 $
39 1 1396 شهيدرجايي سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 34,800 7,258,032,000 Rls. 223,903 $
40 12 1396 شهيدرجايي سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 9,424 7,177,633,530 Rls. 194,226 $
41 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 54,800 6,827,169,942 Rls. 210,384 $
42 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 217,892 6,586,214,416 Rls. 186,907 $
43 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 18,000 6,152,896,728 Rls. 174,545 $
44 6 1396 شهيدرجايي سوئيس 29291090 --- ساير 29,670 5,992,625,896 Rls. 180,669 $
45 5 1396 شهيدرجايي سوئيس 28230000 ا کسيدهاي تيتان 59,000 5,937,364,320 Rls. 183,037 $
46 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 42,559 5,341,464,495 Rls. 158,233 $
47 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 65,280 5,068,828,800 Rls. 155,748 $
48 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 29291090 --- ساير 18,800 5,064,182,320 Rls. 140,453 $
49 6 1396 شهيدرجايي سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 30,000 4,699,624,800 Rls. 142,240 $
50 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 4,295 4,451,678,700 Rls. 137,211 $
51 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 19,675 4,388,796,636 Rls. 124,540 $
52 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 20,717 3,889,273,204 Rls. 107,175 $
53 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 3,500 3,697,500,000 Rls. 113,612 $
54 11 1396 شهيدرجايي سوئيس 29291090 --- ساير 17,200 3,586,703,100 Rls. 98,121 $
55 11 1396 شهيدرجايي سوئيس 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 49,265 3,298,766,665 Rls. 89,833 $
56 12 1396 شهيدرجايي سوئيس 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,800 3,247,945,845 Rls. 87,402 $
57 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 16,000 3,214,908,320 Rls. 89,902 $
58 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 29291090 --- ساير 17,200 2,831,681,580 Rls. 87,142 $
59 1 1396 شهيدرجايي سوئيس 29291090 --- ساير 17,200 2,680,052,400 Rls. 82,646 $
60 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 16,000 2,567,861,440 Rls. 71,808 $
61 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 74082100 مفتول از آلياژ مس براساس مس وروي (برنج brass) 9,225 2,511,657,380 Rls. 73,284 $
62 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 10,200 2,508,077,530 Rls. 71,356 $
63 7 1396 شهيدرجايي سوئيس 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 90,000 2,336,769,000 Rls. 69,223 $
64 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 15,000 2,317,717,650 Rls. 65,940 $
65 6 1396 شهيدرجايي سوئيس 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 11,000 2,179,091,200 Rls. 66,629 $
66 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 10,000 1,984,354,400 Rls. 56,753 $
67 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 9,975 1,978,655,556 Rls. 57,982 $
68 7 1396 شهيدرجايي سوئيس 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 9,600 1,952,095,680 Rls. 58,219 $
69 7 1396 شهيدرجايي سوئيس 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 6,053 1,864,021,349 Rls. 55,992 $
70 5 1396 شهيدرجايي سوئيس 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 10,000 1,859,084,800 Rls. 56,844 $
71 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 84244100 ک ک پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل 1,700 1,761,682,745 Rls. 49,900 $
72 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 72,000 1,715,521,152 Rls. 47,973 $
73 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 84431400 ماشينکآلات چاپ برجسته (Letterpress)، با تغذيه قرقرهکاي، به استثناي چاپ فلكسوگرافيك (Flexographic) 15,000 1,674,560,000 Rls. 51,603 $
74 11 1396 شهيدرجايي سوئيس 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,000 1,413,904,800 Rls. 38,263 $
75 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 5,000 1,242,614,100 Rls. 35,261 $
76 12 1396 شهيدرجايي سوئيس 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 20,000 1,161,300,000 Rls. 31,038 $
77 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 7,950 1,102,213,440 Rls. 30,373 $
78 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 5,000 1,081,871,700 Rls. 33,293 $
79 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 48,787 1,047,368,000 Rls. 32,133 $
80 6 1396 شهيدرجايي سوئيس 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 48,000 1,038,508,800 Rls. 31,555 $
81 6 1396 شهيدرجايي سوئيس 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 12,070 990,403,850 Rls. 30,175 $
82 5 1396 شهيدرجايي سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 8,000 990,208,000 Rls. 30,227 $
83 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 24,000 935,077,500 Rls. 26,535 $
84 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,058 922,684,133 Rls. 26,389 $
85 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 20,800 719,102,238 Rls. 22,133 $
86 12 1396 شهيدرجايي سوئيس 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 42,000 591,073,854 Rls. 15,900 $
87 11 1396 شهيدرجايي سوئيس 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,000 587,596,800 Rls. 15,902 $
88 5 1396 شهيدرجايي سوئيس 28391920 سيليکات سديم مايع 22,400 500,200,480 Rls. 15,294 $
89 7 1396 شهيدرجايي سوئيس 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,150 470,668,110 Rls. 14,190 $
90 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 28391920 سيليکات سديم مايع 21,200 455,063,655 Rls. 14,006 $
91 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 15 330,935,869 Rls. 9,391 $
92 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 850 295,295,400 Rls. 8,700 $
93 10 1396 شهيدرجايي سوئيس 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,050 295,118,250 Rls. 8,375 $
94 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,663 247,128,000 Rls. 7,000 $
95 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 905 157,266,375 Rls. 4,463 $
96 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 450 82,839,850 Rls. 2,350 $
97 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 72,810,000 Rls. 2,243 $
98 4 1396 شهيدرجايي سوئيس 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 894 61,364,268 Rls. 1,891 $
99 6 1396 شهيدرجايي سوئيس 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 1,000 52,088,480 Rls. 1,577 $
100 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 750 49,527,534 Rls. 1,416 $
مجموع کل
1,646,443,304,048 ريال
مجموع کل
47,030,290 دلار