آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 قزوين ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 39,490 72,569,310,000 Rls. 1,950,256 $
2 4 1396 قزوين ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 11,502 35,730,712,500 Rls. 1,099,576 $
3 11 1396 قزوين ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,250 34,497,787,500 Rls. 939,457 $
4 9 1396 قزوين ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 22,880 30,573,506,680 Rls. 871,209 $
5 10 1396 قزوين ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 25,418 26,882,564,959 Rls. 751,749 $
6 6 1396 قزوين ايتاليا 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 26,402 23,566,107,658 Rls. 716,008 $
7 6 1396 قزوين ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 14,526 15,100,543,090 Rls. 456,808 $
8 4 1396 قزوين ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 56,621 12,172,872,525 Rls. 374,032 $
9 12 1396 قزوين ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 28,824 11,279,685,000 Rls. 301,540 $
10 10 1396 قزوين ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 21,500 10,487,023,200 Rls. 290,838 $
11 12 1396 قزوين ايتاليا 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 85,202 10,484,132,296 Rls. 283,723 $
12 6 1396 قزوين ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 18,550 9,823,176,296 Rls. 296,155 $
13 8 1396 قزوين ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 25,590 9,370,026,360 Rls. 273,394 $
14 11 1396 قزوين ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 37,800 7,808,610,600 Rls. 211,318 $
15 9 1396 قزوين ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,225 7,507,697,282 Rls. 212,659 $
16 4 1396 قزوين ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 22,250 7,461,839,175 Rls. 229,630 $
17 1 1396 قزوين ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 38,700 7,039,812,060 Rls. 217,091 $
18 11 1396 قزوين ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,185 6,683,024,502 Rls. 181,995 $
19 12 1396 قزوين ايتاليا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 55,693 6,592,014,445 Rls. 176,711 $
20 8 1396 قزوين ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 20,754 6,338,711,114 Rls. 185,542 $
21 9 1396 قزوين ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 59,680 6,097,108,680 Rls. 174,696 $
22 10 1396 قزوين ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 31,626 6,008,643,324 Rls. 168,027 $
23 4 1396 قزوين ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,232 5,829,472,584 Rls. 179,120 $
24 2 1396 قزوين ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 51,140 5,807,841,887 Rls. 179,050 $
25 4 1396 قزوين ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 7,470 5,461,276,000 Rls. 167,550 $
26 3 1396 قزوين ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,702 5,170,113,248 Rls. 159,355 $
27 12 1396 قزوين ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 11,000 5,123,685,725 Rls. 139,308 $
28 10 1396 قزوين ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,318 5,097,400,000 Rls. 144,656 $
29 2 1396 قزوين ايتاليا 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,212 4,707,626,863 Rls. 145,140 $
30 3 1396 قزوين ايتاليا 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 18,000 4,606,338,000 Rls. 142,000 $
31 10 1396 قزوين ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 12,888 4,459,788,144 Rls. 126,325 $
32 10 1396 قزوين ايتاليا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 37,900 4,378,278,150 Rls. 121,965 $
33 8 1396 قزوين ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 36,400 4,362,047,322 Rls. 125,676 $
34 7 1396 قزوين ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 37,600 4,098,861,055 Rls. 121,187 $
35 1 1396 قزوين ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 34,488 3,988,986,920 Rls. 122,990 $
36 3 1396 قزوين ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 36,800 3,985,244,260 Rls. 122,810 $
37 8 1396 قزوين ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 39,715 3,960,795,930 Rls. 114,143 $
38 11 1396 قزوين ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 20,216 3,646,829,182 Rls. 99,933 $
39 1 1396 قزوين ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 5,400 3,558,590,000 Rls. 109,772 $
40 12 1396 قزوين ايتاليا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 30,031 3,471,140,631 Rls. 93,174 $
41 3 1396 قزوين ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 5,400 3,407,764,500 Rls. 105,035 $
42 9 1396 قزوين ايتاليا 84818080 --- انواع شير رادياتور شوفاژ به غير از رديف تعرفه 84818069 11,985 3,404,871,750 Rls. 96,625 $
43 12 1396 قزوين ايتاليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,746 3,094,052,290 Rls. 82,953 $
44 12 1396 قزوين ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 15,300 2,805,469,200 Rls. 75,467 $
45 10 1396 قزوين ايتاليا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 15,720 2,635,380,863 Rls. 72,949 $
46 12 1396 قزوين ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 650 2,620,921,122 Rls. 70,922 $
47 2 1396 قزوين ايتاليا 84818080 --- انواع شير رادياتور شوفاژ به غير از رديف تعرفه 84818069 9,840 2,601,111,840 Rls. 80,160 $
48 2 1396 قزوين ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 552 2,539,440,204 Rls. 78,286 $
49 4 1396 قزوين ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 7,500 2,399,677,500 Rls. 73,734 $
50 9 1396 قزوين ايتاليا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 21,490 2,339,742,180 Rls. 66,394 $
51 11 1396 قزوين ايتاليا 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 7,200 2,147,785,500 Rls. 58,119 $
52 9 1396 قزوين ايتاليا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 17,600 2,145,936,840 Rls. 62,613 $
53 10 1396 قزوين ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 19,965 2,130,427,260 Rls. 59,576 $
54 11 1396 قزوين ايتاليا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 23,400 2,129,039,640 Rls. 58,669 $
55 9 1396 قزوين ايتاليا 84138120 تلمبه هاي تزريقي 16,500 2,025,832,620 Rls. 57,490 $
56 10 1396 قزوين ايتاليا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 21,896 2,020,113,003 Rls. 56,054 $
57 2 1396 قزوين ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,810 2,004,387,509 Rls. 61,794 $
58 4 1396 قزوين ايتاليا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 19,843 1,997,274,608 Rls. 61,370 $
59 10 1396 قزوين ايتاليا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 18,480 1,972,947,393 Rls. 55,437 $
60 5 1396 قزوين ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 19,800 1,970,385,000 Rls. 59,870 $
61 12 1396 قزوين ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,897 1,964,111,012 Rls. 52,105 $
62 5 1396 قزوين ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 9,900 1,934,000,000 Rls. 59,037 $
63 8 1396 قزوين ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 949 1,931,836,509 Rls. 55,251 $
64 4 1396 قزوين ايتاليا 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 2,195 1,903,724,764 Rls. 58,585 $
65 7 1396 قزوين ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 19,750 1,882,531,560 Rls. 55,767 $
66 4 1396 قزوين ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 18,000 1,863,263,300 Rls. 57,340 $
67 1 1396 قزوين ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 12,620 1,809,770,290 Rls. 55,792 $
68 7 1396 قزوين ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 5,000 1,790,235,000 Rls. 53,033 $
69 11 1396 قزوين ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 12,221 1,750,384,264 Rls. 48,235 $
70 4 1396 قزوين ايتاليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 8,644 1,740,147,714 Rls. 53,612 $
71 2 1396 قزوين ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 10,156 1,625,353,826 Rls. 50,106 $
72 6 1396 قزوين ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 4,000 1,589,440,000 Rls. 47,919 $
73 2 1396 قزوين ايتاليا 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 8,000 1,587,943,000 Rls. 49,000 $
74 1 1396 قزوين ايتاليا 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 1,003 1,543,515,939 Rls. 47,610 $
75 5 1396 قزوين ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 9,202 1,519,672,500 Rls. 46,694 $
76 6 1396 قزوين ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,358 1,468,090,103 Rls. 44,099 $
77 8 1396 قزوين ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 9,854 1,466,964,654 Rls. 42,617 $
78 6 1396 قزوين ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,618 1,458,044,795 Rls. 44,130 $
79 11 1396 قزوين ايتاليا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 17,081 1,427,103,609 Rls. 39,580 $
80 10 1396 قزوين ايتاليا 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 12,211 1,373,450,688 Rls. 38,592 $
81 2 1396 قزوين ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,651 1,348,191,103 Rls. 41,566 $
82 3 1396 قزوين ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 264 1,321,873,927 Rls. 40,743 $
83 5 1396 قزوين ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 9,129 1,299,531,960 Rls. 39,669 $
84 6 1396 قزوين ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,160 1,297,890,860 Rls. 38,836 $
85 3 1396 قزوين ايتاليا 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 1,580 1,297,823,865 Rls. 39,996 $
86 10 1396 قزوين ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 265 1,296,851,585 Rls. 35,985 $
87 12 1396 قزوين ايتاليا 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 11,216 1,287,105,695 Rls. 34,829 $
88 6 1396 قزوين ايتاليا 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 3,182 1,229,829,200 Rls. 37,078 $
89 4 1396 قزوين ايتاليا 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 8,150 1,210,069,800 Rls. 37,289 $
90 12 1396 قزوين ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 3,057 1,190,436,106 Rls. 31,916 $
91 2 1396 قزوين ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,665 1,189,270,427 Rls. 36,664 $
92 4 1396 قزوين ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,343 1,164,945,642 Rls. 35,852 $
93 4 1396 قزوين ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 136 1,159,250,621 Rls. 35,680 $
94 2 1396 قزوين ايتاليا 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,679 1,141,957,907 Rls. 35,213 $
95 5 1396 قزوين ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 5,067 1,042,607,080 Rls. 31,765 $
96 7 1396 قزوين ايتاليا 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 3,280 1,037,217,582 Rls. 30,726 $
97 5 1396 قزوين ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 392 1,035,526,361 Rls. 31,550 $
98 1 1396 قزوين ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 7,621 1,033,127,652 Rls. 31,859 $
99 7 1396 قزوين ايتاليا 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 11,000 972,567,478 Rls. 28,508 $
100 2 1396 قزوين ايتاليا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 6,916 969,981,679 Rls. 29,907 $
مجموع کل
551,337,426,026 ريال
مجموع کل
15,874,820 دلار