آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 67,271 85,491,629,894 Rls. 2,543,854 $
2 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 52,175 37,026,011,832 Rls. 999,245 $
3 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 35,940 34,564,656,218 Rls. 958,638 $
4 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 58,340 32,328,501,680 Rls. 874,878 $
5 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 71,500 31,021,158,000 Rls. 860,360 $
6 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 75,481 30,098,500,920 Rls. 917,288 $
7 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84212190 ک ک ک ساير 18,184 28,261,687,190 Rls. 801,978 $
8 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 16,966 26,825,944,763 Rls. 747,487 $
9 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 42,015 26,686,215,298 Rls. 772,337 $
10 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 146,134 22,758,658,944 Rls. 652,124 $
11 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 142,479 21,281,633,788 Rls. 653,581 $
12 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 123,524 17,892,462,320 Rls. 550,864 $
13 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 101,007 16,515,906,640 Rls. 509,027 $
14 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 104,899 16,281,994,828 Rls. 454,961 $
15 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 37,288 15,334,250,000 Rls. 472,612 $
16 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,950 15,237,980,653 Rls. 465,154 $
17 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,950 15,237,980,653 Rls. 465,154 $
18 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,691 14,254,612,880 Rls. 384,698 $
19 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 4,740 13,983,400,000 Rls. 429,664 $
20 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 81,280 12,550,948,512 Rls. 363,793 $
21 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 74101290 ساير ورق ونوارهاي نازک مسي بدون تکيه گاه ا ز آلياژهاي مس به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 60,308 12,479,555,308 Rls. 361,194 $
22 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 11,815 12,248,410,380 Rls. 369,273 $
23 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 24,750 12,176,517,804 Rls. 345,423 $
24 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 7,134 11,884,348,000 Rls. 366,371 $
25 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 55,000 11,370,020,000 Rls. 340,216 $
26 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 17,712 10,988,544,000 Rls. 333,887 $
27 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 74101110 ورق نازک (foil) به ضخامت 50 ميکرون وکمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 44,300 10,862,517,566 Rls. 334,789 $
28 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 57,726 10,563,140,560 Rls. 284,166 $
29 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 58,513 10,502,378,931 Rls. 291,423 $
30 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 58,081 9,346,229,565 Rls. 288,224 $
31 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 58,576 9,204,715,090 Rls. 284,035 $
32 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 75 9,198,070,465 Rls. 280,241 $
33 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 26,283 7,834,506,000 Rls. 213,352 $
34 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 110,400 7,448,556,000 Rls. 222,877 $
35 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 110,400 7,448,556,000 Rls. 222,877 $
36 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,841 7,325,441,418 Rls. 207,808 $
37 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,315 7,262,175,360 Rls. 201,414 $
38 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,315 6,929,751,840 Rls. 198,191 $
39 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 74101290 ساير ورق ونوارهاي نازک مسي بدون تکيه گاه ا ز آلياژهاي مس به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 31,514 6,688,477,881 Rls. 206,134 $
40 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 11,300 6,680,615,000 Rls. 201,411 $
41 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 54033200 ک ک از ريون ويسكوز، (با تابي) كه از 120 دور در متر بيشتر باشد. 42,652 6,565,604,490 Rls. 178,553 $
42 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,315 6,482,258,640 Rls. 199,798 $
43 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84212190 ک ک ک ساير 3,779 6,340,067,877 Rls. 177,295 $
44 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 51,600 4,931,412,000 Rls. 152,031 $
45 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 62,400 4,668,443,920 Rls. 142,509 $
46 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 4,000 4,561,233,600 Rls. 122,696 $
47 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29224910 ديكلوفناك سديم 12,000 4,475,628,000 Rls. 133,481 $
48 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 72,000 4,454,460,432 Rls. 124,565 $
49 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29224910 ديكلوفناك سديم 12,000 4,355,592,000 Rls. 133,366 $
50 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 28012000 يد 4,800 4,056,480,000 Rls. 115,110 $
51 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,610 3,972,872,355 Rls. 118,877 $
52 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 52093900 ساير پارچه هاي تاروپودف از پنبه, رنگرزي شده, با حداقل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غير مذکور درجاي 12,153 3,970,487,560 Rls. 111,032 $
53 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32064200 ليتو پون و ساير پيگمانکها و فرآوردهکهاي آن 2,500 3,841,920,000 Rls. 103,962 $
54 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 8,300 3,796,745,289 Rls. 116,859 $
55 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 74101110 ورق نازک (foil) به ضخامت 50 ميکرون وکمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 15,749 3,773,242,120 Rls. 113,758 $
56 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 8,949 3,583,625,176 Rls. 101,660 $
57 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 72,000 3,494,844,000 Rls. 107,743 $
58 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 28,671 3,457,777,432 Rls. 98,126 $
59 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 74101290 ساير ورق ونوارهاي نازک مسي بدون تکيه گاه ا ز آلياژهاي مس به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 16,404 3,325,958,684 Rls. 99,194 $
60 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 33,200 3,273,852,000 Rls. 98,502 $
61 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 125,000 3,103,592,520 Rls. 95,656 $
62 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,674 3,021,826,680 Rls. 90,123 $
63 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 3,803 2,917,570,590 Rls. 89,982 $
64 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 22,940 2,698,526,550 Rls. 81,270 $
65 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,528 2,685,312,000 Rls. 76,800 $
66 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 1,486 2,470,278,061 Rls. 75,263 $
67 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 17,917 2,420,908,687 Rls. 70,635 $
68 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 4,200 2,419,327,680 Rls. 74,224 $
69 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 74101110 ورق نازک (foil) به ضخامت 50 ميکرون وکمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 9,628 2,407,922,674 Rls. 68,867 $
70 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 8,240 2,398,723,773 Rls. 73,928 $
71 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29224910 ديكلوفناك سديم 6,000 2,346,123,000 Rls. 65,607 $
72 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 13,840 2,333,034,660 Rls. 70,612 $
73 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 4,000 2,271,445,920 Rls. 66,921 $
74 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 1,950 2,245,589,775 Rls. 63,607 $
75 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 3,064 2,052,979,200 Rls. 63,268 $
76 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 17,300 2,032,877,340 Rls. 55,360 $
77 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 68118100 ورقهاي موجدار (Corrugated sheets) فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 44,330 1,965,858,180 Rls. 53,196 $
78 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,700 1,926,972,180 Rls. 59,381 $
79 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 38,000 1,919,742,000 Rls. 58,987 $
80 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 8,565 1,836,709,258 Rls. 51,609 $
81 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,400 1,828,408,000 Rls. 54,710 $
82 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 20,000 1,810,680,000 Rls. 49,534 $
83 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 84824000 رولربيرينگ سوزني. 2,944 1,808,993,088 Rls. 48,500 $
84 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 36,000 1,736,198,750 Rls. 53,540 $
85 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 20,000 1,735,350,000 Rls. 53,499 $
86 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 2,114 1,730,467,200 Rls. 50,491 $
87 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 74112100 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسروي (برنج Brass) 3,671 1,698,746,293 Rls. 52,385 $
88 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 2,800 1,694,491,200 Rls. 45,853 $
89 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32064200 ليتو پون و ساير پيگمانکها و فرآوردهکهاي آن 1,200 1,666,610,400 Rls. 51,369 $
90 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29224910 ديكلوفناك سديم 3,000 1,640,880,000 Rls. 49,663 $
91 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 5,500 1,633,500,000 Rls. 46,270 $
92 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 1,756 1,625,679,900 Rls. 47,228 $
93 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 74101190 ساير ورق ونوارهاي نازک بدون تکيه گاه ازمس تصفيه شده به ضخامت بيشترا ز50 ميکرون وحداكثر 0.15 ميلي متر . 6,775 1,623,182,195 Rls. 48,937 $
94 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 15,600 1,619,654,400 Rls. 49,911 $
95 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 5,000 1,598,170,000 Rls. 43,131 $
96 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 12,000 1,591,246,800 Rls. 44,153 $
97 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 12,000 1,540,281,600 Rls. 43,711 $
98 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39219091 ورق ورول چند لايه جهت توليد ظروف لوله اي (تيوپ ) 13,203 1,536,000,000 Rls. 46,671 $
99 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 39219091 ورق ورول چند لايه جهت توليد ظروف لوله اي (تيوپ ) 13,152 1,509,000,000 Rls. 46,521 $
100 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 7,258 1,487,732,741 Rls. 45,819 $
مجموع کل
870,049,761,051 ريال
مجموع کل
25,357,312 دلار