آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 منطقه آزادچابهار تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 19,996,160 276,855,147,120 Rls. 8,514,751 $
2 2 1396 منطقه آزادچابهار تايلند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 323,926 94,758,917,370 Rls. 2,921,502 $
3 3 1396 منطقه آزادچابهار تايلند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 239,777 70,790,900,645 Rls. 2,181,605 $
4 5 1396 منطقه آزادچابهار تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,000,000 70,657,500,000 Rls. 2,163,492 $
5 12 1396 منطقه آزادچابهار تايلند 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 7,520 1,522,134,891 Rls. 40,809 $
6 12 1396 منطقه آزادچابهار تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 36,612 809,612,020 Rls. 21,778 $
7 7 1396 منطقه آزادچابهار تايلند 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 4,224 502,406,240 Rls. 15,206 $
مجموع کل
515,896,618,286 ريال
مجموع کل
15,859,143 دلار
[1]