آمار کل " واردات از" کشور (اتيوپي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتيوپي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 7,632,000 258,810,876,781 Rls. 7,976,604 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتيوپي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 4,800,000 154,939,852,893 Rls. 4,776,703 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 114,000 5,256,654,000 Rls. 162,047 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتيوپي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 120,000 3,936,374,667 Rls. 121,328 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 76,000 3,335,354,012 Rls. 102,803 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتيوپي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 72,000 2,362,825,512 Rls. 72,864 $
مجموع کل
428,641,937,865 ريال
مجموع کل
13,212,349 دلار
[1]