آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 690,764 628,428,837,518 Rls. 19,411,529 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 468,656 450,177,034,000 Rls. 13,879,270 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 391,585 338,958,827,601 Rls. 10,446,841 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,210,545 299,166,231,542 Rls. 9,225,767 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 940,000 287,499,253,624 Rls. 8,862,524 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,363,412 220,403,482,074 Rls. 6,794,936 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,421,951 203,940,903,248 Rls. 6,286,869 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 448,135 202,281,975,100 Rls. 6,235,110 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 856,492 196,637,193,048 Rls. 6,062,236 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 710,070 187,016,550,883 Rls. 5,768,412 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,809,597 183,163,449,790 Rls. 5,653,634 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,245,391 169,912,075,181 Rls. 5,238,173 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 371,887 160,977,873,367 Rls. 4,963,811 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 1,020,813 156,969,863,961 Rls. 4,837,579 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 4,294,298 153,149,487,009 Rls. 4,721,384 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 1,370,000 140,760,686,500 Rls. 4,339,571 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 18,505 139,033,266,672 Rls. 4,285,540 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 984,924 136,267,969,809 Rls. 4,199,454 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,500,730 134,775,819,750 Rls. 4,154,697 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 3,537,000 127,058,650,920 Rls. 3,915,909 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84159040 ساير اجزا وقطعات تعرفه 84153000 1,100,860 120,594,195,509 Rls. 3,724,457 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 189,860 116,456,382,000 Rls. 3,594,000 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 780,620 113,812,478,770 Rls. 3,509,747 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 233,554 112,480,586,723 Rls. 3,466,752 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 3,481,000 106,603,454,894 Rls. 3,285,554 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,674 104,403,440,021 Rls. 3,221,632 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 15,520 99,023,573,880 Rls. 3,052,952 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 141,958 94,710,794,388 Rls. 2,919,208 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,893,375 92,752,165,094 Rls. 2,858,632 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 866,000 88,497,611,399 Rls. 2,727,600 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 2,442,000 84,753,782,243 Rls. 2,613,048 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 37,315 83,897,447,168 Rls. 2,586,253 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,554,573 83,678,528,547 Rls. 2,579,695 $
34 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 151,000 82,860,720,000 Rls. 2,554,400 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 683,200 76,695,479,520 Rls. 2,363,465 $
36 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 322,141 71,707,618,876 Rls. 2,210,487 $
37 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 519,603 71,243,814,790 Rls. 2,196,601 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,659,265 71,168,062,870 Rls. 2,193,275 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 115,705 70,844,808,200 Rls. 2,186,350 $
40 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,485,000 69,128,777,026 Rls. 2,130,610 $
41 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 7,591 67,840,886,621 Rls. 2,091,015 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 30,100 64,506,276,000 Rls. 1,988,787 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 591,707 63,640,291,209 Rls. 1,961,779 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 86,045 62,189,454,734 Rls. 1,916,691 $
45 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 487,231 62,038,430,020 Rls. 1,913,258 $
46 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 576,000 61,500,054,606 Rls. 1,895,945 $
47 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 117,022 61,419,507,247 Rls. 1,893,516 $
48 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 45,000 60,734,438,000 Rls. 1,873,479 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 330,725 60,117,216,250 Rls. 1,853,239 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 105,700 58,002,504,000 Rls. 1,788,640 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 347,995 56,199,222,988 Rls. 1,732,593 $
52 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 32,509 55,118,408,804 Rls. 1,699,193 $
53 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 427,931 54,956,086,280 Rls. 1,693,986 $
54 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 818,708 53,298,326,564 Rls. 1,642,978 $
55 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 30,384 52,316,550,136 Rls. 1,612,372 $
56 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 132,391 51,999,050,288 Rls. 1,602,723 $
57 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 332,260 50,618,450,911 Rls. 1,560,533 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 125,300 50,064,044,800 Rls. 1,542,800 $
59 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 658,030 48,628,723,294 Rls. 1,499,326 $
60 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 696,436 47,758,158,677 Rls. 1,472,284 $
61 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 748,300 47,282,145,262 Rls. 1,457,226 $
62 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 106,991 43,698,215,908 Rls. 1,346,729 $
63 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 94,619 43,608,113,974 Rls. 1,344,333 $
64 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 537,750 42,999,485,460 Rls. 1,325,678 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 100,853 42,312,811,431 Rls. 1,304,206 $
66 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 430,000 41,497,876,700 Rls. 1,279,267 $
67 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 44,297 41,343,092,320 Rls. 1,274,484 $
68 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 103,101 40,385,045,134 Rls. 1,244,531 $
69 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 17,143 38,552,414,650 Rls. 1,188,535 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,308,000 38,290,419,810 Rls. 1,180,522 $
71 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 221,000 38,167,617,548 Rls. 1,177,232 $
72 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27131200 کک نفت تکليس شده 2,500,000 37,042,425,000 Rls. 1,141,663 $
73 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 16,433 35,565,584,722 Rls. 1,096,519 $
74 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 329,544 34,527,524,852 Rls. 1,064,336 $
75 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 403,200 34,139,439,130 Rls. 1,052,257 $
76 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 678,745 33,929,792,806 Rls. 1,046,223 $
77 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 551,919 33,287,916,405 Rls. 1,025,853 $
78 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 968,000 32,370,614,602 Rls. 997,632 $
79 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 153,000 32,079,555,030 Rls. 989,162 $
80 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 34,098 31,098,990,619 Rls. 958,542 $
81 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 63,670 30,163,603,020 Rls. 929,971 $
82 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 346,500 29,958,778,773 Rls. 923,855 $
83 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 174,690 29,888,817,527 Rls. 921,215 $
84 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27131200 کک نفت تکليس شده 2,000,000 29,603,700,000 Rls. 912,314 $
85 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 57,878 29,394,207,739 Rls. 905,607 $
86 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 740,925 29,197,427,150 Rls. 899,747 $
87 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 54,866 29,073,224,890 Rls. 896,318 $
88 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 233,660 28,862,816,332 Rls. 889,784 $
89 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 46,817 28,521,483,524 Rls. 879,127 $
90 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 45,330 28,063,135,528 Rls. 864,794 $
91 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 107,925 27,382,539,800 Rls. 846,054 $
92 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 167,478 27,309,749,567 Rls. 841,778 $
93 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 906,000 26,178,231,440 Rls. 807,092 $
94 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 10,055 26,159,076,900 Rls. 806,110 $
95 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 298,680 26,084,101,562 Rls. 803,858 $
96 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 9,818 25,864,856,763 Rls. 797,261 $
97 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 77,000 25,659,116,825 Rls. 790,996 $
98 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 457,700 25,646,969,050 Rls. 791,402 $
99 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 55,088 24,976,228,494 Rls. 769,750 $
100 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,105,500 24,913,134,158 Rls. 767,771 $
مجموع کل
8,789,919,515,349 ريال
مجموع کل
271,032,835 دلار