آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,170,358 615,082,142,050 Rls. 18,961,203 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 457,839 233,076,704,728 Rls. 7,182,600 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29304000 متيونين 600,000 70,503,475,000 Rls. 2,173,008 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 524,670 42,660,899,005 Rls. 1,314,909 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29304000 متيونين 300,000 36,728,500,000 Rls. 1,133,716 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 81,720 35,919,809,938 Rls. 1,106,962 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 827,000 20,348,530,857 Rls. 627,190 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 343,500 19,512,850,320 Rls. 601,576 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 30,958 19,358,942,494 Rls. 596,595 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 276,000 19,351,754,680 Rls. 596,392 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 135,925 19,351,680,756 Rls. 596,547 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 425,000 18,483,102,750 Rls. 569,790 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 419,276 14,074,239,396 Rls. 433,801 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 98,545 13,720,689,079 Rls. 422,904 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 170,000 13,494,101,200 Rls. 416,072 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 264,000 12,008,458,133 Rls. 370,198 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 256,250 10,572,489,750 Rls. 325,887 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 573,300 10,251,894,948 Rls. 315,953 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 29,096 8,714,863,093 Rls. 268,612 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 128,432 8,031,942,094 Rls. 247,528 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 409,500 7,509,353,487 Rls. 231,509 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 160,000 7,213,536,000 Rls. 222,372 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 71,600 5,911,537,206 Rls. 182,196 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 32,000 5,779,614,400 Rls. 178,114 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 222,142 5,538,845,080 Rls. 170,765 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29291090 --- ساير 34,400 5,368,739,200 Rls. 165,503 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 45,081 5,259,152,844 Rls. 162,096 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 100,000 5,059,180,500 Rls. 155,969 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 35,775 4,707,025,792 Rls. 145,055 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 326,416 4,535,348,802 Rls. 139,781 $
31 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 11072000 مالت بو دا ده 247,500 4,297,849,875 Rls. 132,441 $
32 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 25,200 4,066,832,974 Rls. 125,326 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 95,591 3,891,101,353 Rls. 119,997 $
34 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 18,000 3,717,845,256 Rls. 114,572 $
35 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 27101940 روغن پايه معدني 24,326 3,668,575,956 Rls. 113,057 $
36 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 39,850 3,506,681,802 Rls. 108,114 $
37 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 24,455 3,290,300,063 Rls. 101,430 $
38 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 96,000 3,043,426,224 Rls. 93,826 $
39 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 24,158 2,871,725,735 Rls. 88,538 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 20,400 2,750,564,640 Rls. 84,802 $
41 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 34029040 مواد تعاون نساجي 42,060 2,660,394,516 Rls. 82,020 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 35,500 2,641,194,143 Rls. 81,426 $
43 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 15151900 روغن تخم کتان (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده ولي ا زلحاظ شيميائي تغيير نيافته 70,680 2,600,841,956 Rls. 80,228 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 21,658 2,462,013,468 Rls. 75,950 $
45 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 21069020 ا مولسيفاير 16,808 2,455,686,618 Rls. 75,704 $
46 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 84,000 2,323,994,400 Rls. 71,642 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 200,000 2,199,721,000 Rls. 67,801 $
48 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39045000 پليمرهاي کلرور وينيليدن , به ا شکال ا بتدا ئي - 22,500 2,144,727,975 Rls. 66,106 $
49 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 18,500 2,091,301,795 Rls. 64,473 $
50 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 22,800 2,001,516,660 Rls. 61,682 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 26,000 1,988,056,460 Rls. 61,294 $
52 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 15,718 1,964,392,805 Rls. 60,564 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 2,181 1,933,267,600 Rls. 59,601 $
54 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29054500 گليسرول 40,000 1,801,876,000 Rls. 55,547 $
55 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 23,951 1,774,751,127 Rls. 54,712 $
56 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 1,221 1,732,293,795 Rls. 53,385 $
57 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 2,000 1,724,374,800 Rls. 53,175 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 25,500 1,710,373,230 Rls. 52,718 $
59 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 34021310 الكل چرب اتوكسيله 20,000 1,596,364,000 Rls. 49,204 $
60 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 21,060 1,527,938,034 Rls. 47,095 $
61 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 17,750 1,487,611,703 Rls. 45,852 $
62 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 33,500 1,421,033,469 Rls. 43,800 $
63 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 14,400 1,410,832,080 Rls. 43,493 $
64 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 12,000 1,396,287,664 Rls. 43,049 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 75,444 1,284,804,304 Rls. 39,608 $
66 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 176,800 1,233,033,256 Rls. 38,012 $
67 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 17,600 1,217,742,240 Rls. 37,544 $
68 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 29,361 1,216,525,838 Rls. 37,504 $
69 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 36,000 1,103,466,600 Rls. 34,011 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39234000 قرقره , دوک , ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيکي 5,725 1,084,920,890 Rls. 33,445 $
71 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 11,381 1,059,683,885 Rls. 32,671 $
72 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 6,300 977,269,356 Rls. 30,127 $
73 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 22,000 929,852,730 Rls. 28,654 $
74 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29096010 متيل اتيل كتون پراكسيد 13,520 922,106,216 Rls. 28,429 $
75 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 20,544 919,042,319 Rls. 28,323 $
76 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,000 840,282,472 Rls. 25,899 $
77 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 2,850 834,848,900 Rls. 25,728 $
78 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 38123010 آنتي ا کسيدا نها 5,160 812,927,931 Rls. 25,052 $
79 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 10,080 801,624,600 Rls. 24,704 $
80 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 27101940 روغن پايه معدني 14,560 779,092,496 Rls. 24,013 $
81 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 38123030 پايدا رکننده هايUV 2,400 747,093,627 Rls. 23,024 $
82 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 25,000 745,380,870 Rls. 22,974 $
83 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 9,800 687,176,000 Rls. 21,197 $
84 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 41,866 676,253,529 Rls. 20,848 $
85 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 4,480 649,650,283 Rls. 20,019 $
86 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 3,600 632,268,987 Rls. 19,488 $
87 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 44,867 602,571,403 Rls. 18,589 $
88 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 512,541,500 Rls. 15,800 $
89 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 11,363 322,828,918 Rls. 9,953 $
90 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 26 293,071,198 Rls. 9,035 $
91 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 27101950 روغن صنعتي 4,450 272,017,010 Rls. 8,386 $
92 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 28391100 متاسيليکات هاي سديم 20,000 267,736,700 Rls. 8,254 $
93 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 7,000 264,314,340 Rls. 8,145 $
94 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,520 201,800,160 Rls. 6,219 $
95 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 2,019 184,145,600 Rls. 5,680 $
96 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 1,560 128,368,244 Rls. 3,956 $
97 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 2,231 86,273,058 Rls. 2,659 $
98 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,920 45,411,800 Rls. 1,400 $
مجموع کل
1,403,621,280,018 ريال
مجموع کل
43,266,777 دلار
[1]