آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,707,750 117,201,349,133 Rls. 3,611,939 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,236,688 38,498,020,134 Rls. 1,186,760 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 159,490 34,677,772,370 Rls. 1,069,015 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,070,819 33,567,360,639 Rls. 1,034,577 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 513,000 28,249,916,832 Rls. 870,970 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 414,200 27,571,923,049 Rls. 849,927 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 228,829 26,994,800,821 Rls. 832,043 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 234,277 26,559,088,876 Rls. 818,858 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 728,400 23,851,686,230 Rls. 735,311 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 186,575 20,007,689,831 Rls. 616,619 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 201,600 17,338,849,899 Rls. 534,424 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 451,600 14,406,003,620 Rls. 443,922 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 86,520 13,523,768,200 Rls. 417,800 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 918,000 12,919,902,195 Rls. 398,308 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 128,954 12,146,357,847 Rls. 374,433 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 518,857 12,010,919,409 Rls. 370,284 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 247,000 11,246,565,785 Rls. 346,645 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 228,087 10,382,193,118 Rls. 320,087 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 87113013 ---- از نوع انژکتور? 7,363 9,821,401,304 Rls. 302,588 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 100,000 8,906,985,500 Rls. 274,534 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 726,000 8,288,781,029 Rls. 255,551 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 101,500 7,806,832,213 Rls. 240,650 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 53,025 7,138,775,968 Rls. 220,018 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 125,000 6,999,747,563 Rls. 215,829 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 28,942 5,529,540,450 Rls. 170,465 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 32,000 5,247,305,280 Rls. 161,764 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 692,123 4,974,675,994 Rls. 153,338 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 60,863 4,858,064,640 Rls. 149,760 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 7,605 4,803,215,698 Rls. 148,019 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 72,800 4,593,032,192 Rls. 141,568 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 157,186 4,588,212,185 Rls. 141,468 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 49,980 4,543,526,871 Rls. 140,081 $
33 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 74112900 لوله ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 13,880 4,436,134,950 Rls. 136,770 $
34 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 46,683 4,347,440,000 Rls. 134,106 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 28353910 --- سديم اسيد پيروفسفات (دي­سديم پيرو فسفات) 80,000 4,243,652,640 Rls. 130,771 $
36 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 13,180 4,167,062,856 Rls. 128,502 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 73,331 4,020,568,200 Rls. 123,870 $
38 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 22,925 3,860,376,293 Rls. 118,997 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 315,010 3,847,478,337 Rls. 118,580 $
40 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 27101940 روغن پايه معدني 100,000 3,765,659,412 Rls. 116,066 $
41 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 74112900 لوله ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 11,660 3,581,292,360 Rls. 110,360 $
42 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 33,438 3,575,790,006 Rls. 110,238 $
43 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 10,900 3,328,764,167 Rls. 102,622 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 41,255 3,203,066,656 Rls. 98,742 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 17,175 3,014,122,624 Rls. 92,902 $
46 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 12,802 2,975,224,710 Rls. 91,725 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 44,780 2,690,850,195 Rls. 82,926 $
48 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 246,507 2,545,458,634 Rls. 78,457 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 40024100 لاتکس کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) 49,200 2,525,487,660 Rls. 77,808 $
50 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 34,063 2,478,075,371 Rls. 76,392 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 9,435 2,445,154,260 Rls. 75,540 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 244,365 2,376,985,996 Rls. 73,264 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 15,171 2,373,036,160 Rls. 73,163 $
54 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 50,500 2,320,643,500 Rls. 71,516 $
55 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 48169010 كاغذ كاربن يا كاغذهاي كپي همانند 16,459 2,224,724,948 Rls. 68,590 $
56 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 19,985 2,068,409,794 Rls. 63,753 $
57 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 48059290 سايرکاغذهاومقوا هاي قشرنزده وا ندود نشده غيرمذکور بوزن بيش ا ز150gوکمترا ز225g 122,890 2,050,947,114 Rls. 63,226 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 17,147 2,033,087,601 Rls. 62,651 $
59 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,635 1,967,364,700 Rls. 60,650 $
60 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 15,760 1,949,908,560 Rls. 60,240 $
61 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 28,612 1,817,583,533 Rls. 56,033 $
62 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 29054500 گليسرول 60,000 1,792,767,762 Rls. 55,245 $
63 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 96,000 1,780,617,504 Rls. 54,892 $
64 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 38,803 1,735,100,979 Rls. 53,480 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 23099010 خوراك اماده ابزيان 38,000 1,663,846,800 Rls. 51,293 $
66 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 60,105 1,598,700,686 Rls. 49,286 $
67 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 19,697 1,570,280,478 Rls. 48,497 $
68 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 24,032 1,559,388,416 Rls. 48,064 $
69 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 44,640 1,455,507,100 Rls. 44,855 $
70 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 221,553 1,402,696,300 Rls. 43,216 $
71 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 7,077 1,332,787,825 Rls. 41,073 $
72 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 35,500 1,266,938,200 Rls. 39,050 $
73 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 10,699 1,265,589,000 Rls. 39,000 $
74 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 4,375 1,208,315,500 Rls. 37,250 $
75 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 20,160 1,171,026,786 Rls. 36,086 $
76 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 20,670 1,086,186,430 Rls. 33,485 $
77 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 2,007 1,055,889,450 Rls. 32,550 $
78 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 5,665 1,021,889,330 Rls. 31,570 $
79 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 28353990 ساير پلي فسفاتها بغير از پيرو فسفات دي سديم 19,625 996,041,373 Rls. 30,707 $
80 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 11,439 927,576,130 Rls. 28,598 $
81 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 21,087 841,557,985 Rls. 25,964 $
82 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 28352200 فسفات هاي منو يا دي سديم 17,500 793,920,050 Rls. 24,475 $
83 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 25,000 782,711,500 Rls. 24,125 $
84 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 12,010 777,743,580 Rls. 24,020 $
85 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 4,804 751,356,760 Rls. 23,170 $
86 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 623 708,704,750 Rls. 21,850 $
87 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 12,109 650,065,571 Rls. 20,032 $
88 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 19,000 640,465,000 Rls. 19,737 $
89 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 4,728 613,467,456 Rls. 18,912 $
90 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,340 516,428,880 Rls. 15,920 $
91 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 29054500 گليسرول 20,000 473,580,200 Rls. 14,600 $
92 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 18,210 466,249,980 Rls. 14,404 $
93 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 4,412 357,791,140 Rls. 11,030 $
94 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 16,380 254,954,820 Rls. 7,860 $
95 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 400 199,239,765 Rls. 6,140 $
96 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 2,323 188,647,723 Rls. 5,813 $
97 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غيرمذکور 250 186,524,250 Rls. 5,750 $
98 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 50 165,414,600 Rls. 5,098 $
99 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 1,848 145,232,640 Rls. 4,480 $
100 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 3,440 139,483,400 Rls. 4,300 $
مجموع کل
691,033,302,211 ريال
مجموع کل
21,301,892 دلار