آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 24,050,000 625,714,742,250 Rls. 19,288,966 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 99,360 7,300,039,947 Rls. 224,963 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 38123010 آنتي ا کسيدا نها 79,200 6,438,445,200 Rls. 198,418 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 25,000 2,138,643,000 Rls. 65,904 $
مجموع کل
641,591,870,397 ريال
مجموع کل
19,778,251 دلار
[1]