آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 115,490,760 3,762,680,342,357 Rls. 115,965,465 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 80,988,960 2,430,239,250,231 Rls. 75,081,247 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 16,198,780 440,566,319,050 Rls. 13,581,378 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 220,087 162,112,429,842 Rls. 5,013,083 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,170,681 149,186,163,979 Rls. 4,600,500 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 844,576 113,027,580,603 Rls. 3,483,914 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,987,000 93,179,700,393 Rls. 2,871,947 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 757,351 91,850,391,324 Rls. 2,832,692 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 2,614,000 89,932,659,007 Rls. 2,772,479 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 550,691 75,050,536,120 Rls. 2,312,877 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,749,650 75,003,828,490 Rls. 2,311,433 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,091,973 73,035,108,830 Rls. 2,250,791 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 986,206 72,284,168,804 Rls. 2,227,842 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,162,380 70,647,121,242 Rls. 2,177,975 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 126,040 62,016,103,370 Rls. 1,911,187 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 125,383 62,003,007,487 Rls. 1,911,555 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 334,153 61,625,671,116 Rls. 1,899,907 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,309,000 57,349,438,790 Rls. 1,767,864 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 396,640 55,931,706,173 Rls. 1,724,301 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,220,775 54,681,669,756 Rls. 1,685,815 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 436,100 54,590,725,810 Rls. 1,682,303 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 131,056 52,459,350,499 Rls. 1,617,684 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 902,337 51,525,525,178 Rls. 1,588,400 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,992,917 50,175,394,218 Rls. 1,546,312 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 137,280 49,826,453,238 Rls. 1,536,266 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 695,336 48,021,842,950 Rls. 1,480,394 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 638,994 47,453,187,035 Rls. 1,462,999 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 322,855 47,280,495,246 Rls. 1,457,610 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 560,947 45,847,265,040 Rls. 1,413,105 $
30 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,801,895 45,099,048,599 Rls. 1,390,217 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 185,194 43,983,410,975 Rls. 1,355,824 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 202,062 43,596,416,083 Rls. 1,344,116 $
33 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 188,026 42,614,751,639 Rls. 1,313,324 $
34 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 175,781 39,948,948,840 Rls. 1,231,614 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 268,530 39,935,577,920 Rls. 1,230,862 $
36 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 321,040 39,711,876,748 Rls. 1,224,556 $
37 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 552,400 38,819,861,510 Rls. 1,196,953 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 80,030 38,116,430,674 Rls. 1,174,838 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 221,076 37,448,918,500 Rls. 1,154,186 $
40 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 788,250 34,662,732,496 Rls. 1,068,225 $
41 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 412,580 33,123,291,420 Rls. 1,020,819 $
42 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 69,850 31,893,910,923 Rls. 983,010 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 434,396 30,660,748,747 Rls. 944,919 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 74112200 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) 98,977 30,527,389,470 Rls. 940,926 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 919,820 29,107,361,184 Rls. 896,900 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 20,000 29,085,400,000 Rls. 896,618 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 623,000 28,659,265,867 Rls. 883,451 $
48 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 52061300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 345,286 27,680,570,566 Rls. 853,044 $
49 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 69,901 26,809,733,186 Rls. 826,492 $
50 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 603,840 26,359,284,747 Rls. 812,404 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 320,328 25,878,722,177 Rls. 797,864 $
52 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 340,940 25,758,710,284 Rls. 793,855 $
53 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38231100 اسيد استئاريك 746,640 25,247,046,800 Rls. 778,314 $
54 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 148,365 23,918,075,136 Rls. 737,348 $
55 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72029930 فروسيليکوکلسيم (سيکليوکلسيم ) 558,924 23,398,824,967 Rls. 721,063 $
56 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 25,000 22,792,453,750 Rls. 702,625 $
57 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 106,246 21,937,560,410 Rls. 676,342 $
58 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 336,561 21,687,790,520 Rls. 668,397 $
59 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 326,406 21,286,268,356 Rls. 656,040 $
60 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 144,600 20,815,844,600 Rls. 641,726 $
61 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 797,000 19,582,584,000 Rls. 603,516 $
62 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 252,000 19,068,840,000 Rls. 587,560 $
63 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 296,250 18,584,855,656 Rls. 572,922 $
64 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 98871181 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 55,090 17,647,078,400 Rls. 543,924 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 490,000 17,504,757,965 Rls. 539,727 $
66 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 24,478 17,431,375,985 Rls. 537,383 $
67 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 277,646 17,341,471,000 Rls. 534,735 $
68 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 620,000 17,023,255,494 Rls. 524,799 $
69 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 82,265 16,888,643,943 Rls. 520,636 $
70 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 137,225 16,748,954,082 Rls. 516,205 $
71 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 201,600 16,372,540,800 Rls. 504,718 $
72 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 107,575 16,333,349,166 Rls. 503,584 $
73 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 220,000 15,862,550,000 Rls. 488,884 $
74 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29141100 استن 409,600 15,824,128,032 Rls. 487,836 $
75 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 172,905 15,807,782,706 Rls. 487,338 $
76 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 115,500 15,553,145,725 Rls. 479,468 $
77 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 219,000 15,424,823,560 Rls. 476,466 $
78 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38231100 اسيد استئاريك 459,000 15,409,582,136 Rls. 474,922 $
79 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 14,500 15,241,067,622 Rls. 469,837 $
80 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,078 14,575,836,000 Rls. 449,331 $
81 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,235,800 14,568,846,072 Rls. 448,949 $
82 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 292,960 14,539,717,957 Rls. 448,217 $
83 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 400,000 14,400,000,000 Rls. 443,842 $
84 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 143,553 13,989,553,942 Rls. 431,284 $
85 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 276,000 13,824,081,000 Rls. 426,182 $
86 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 364,960 13,714,385,059 Rls. 422,713 $
87 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 175,400 13,682,260,374 Rls. 421,846 $
88 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 40,372 13,509,686,706 Rls. 416,397 $
89 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 164,139 13,164,740,707 Rls. 406,079 $
90 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 52061300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 200,768 13,104,580,664 Rls. 404,005 $
91 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29252910 متفورمين 100,000 13,094,289,000 Rls. 403,596 $
92 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27101930 روغن ترانسفور ماتور 397,650 12,955,617,491 Rls. 399,433 $
93 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 140,850 12,794,595,176 Rls. 394,393 $
94 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 141,509 12,759,868,316 Rls. 393,289 $
95 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 15,000 12,709,000,000 Rls. 391,974 $
96 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 60,712 12,574,659,960 Rls. 387,676 $
97 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 158,475 12,547,082,153 Rls. 386,676 $
98 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72029940 فروسيليکومنيزيم 244,696 12,517,632,282 Rls. 385,913 $
99 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29189910 ناپروكسن 10,000 12,122,006,400 Rls. 373,721 $
100 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 52,170 12,073,443,360 Rls. 372,189 $
مجموع کل
10,069,022,332,163 ريال
مجموع کل
310,548,362 دلار