آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 19,866 29,709,242,500 Rls. 801,782 $
2 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 460,227 27,880,515,212 Rls. 761,216 $
3 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 10,200 25,275,827,049 Rls. 776,642 $
4 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 370,673 24,791,490,273 Rls. 666,703 $
5 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 592,288 23,369,144,508 Rls. 636,439 $
6 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 105,620 20,985,973,672 Rls. 652,732 $
7 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 20,853,550,000 Rls. 642,656 $
8 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 8,681 20,050,841,225 Rls. 618,014 $
9 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 477,669 19,620,921,758 Rls. 527,354 $
10 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 28,404 19,468,165,731 Rls. 552,273 $
11 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 162,865 19,030,820,056 Rls. 517,594 $
12 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 15,700 17,313,131,660 Rls. 464,171 $
13 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 146,998 16,962,671,016 Rls. 455,413 $
14 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 93,899 13,651,167,345 Rls. 366,829 $
15 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 99,084 10,823,348,947 Rls. 295,490 $
16 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 110,814 10,119,240,770 Rls. 280,653 $
17 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 100,000 10,079,560,000 Rls. 311,078 $
18 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 4,083 9,675,443,285 Rls. 264,689 $
19 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 3,373 8,957,500,098 Rls. 263,906 $
20 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 139,500 8,255,097,000 Rls. 228,183 $
21 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 61,687 7,927,377,146 Rls. 212,147 $
22 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 18,915 7,711,831,430 Rls. 207,447 $
23 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 150,000 6,246,960,000 Rls. 192,587 $
24 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 2,442 6,100,790,697 Rls. 187,457 $
25 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 35,997 5,919,773,236 Rls. 164,024 $
26 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 58,504 5,757,636,075 Rls. 176,913 $
27 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85340000 مدا رهاي چاپي 5,725 5,753,769,234 Rls. 172,165 $
28 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85340000 مدا رهاي چاپي 5,570 5,673,023,146 Rls. 165,525 $
29 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 2,171 5,597,275,043 Rls. 163,314 $
30 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 63,785 5,548,343,825 Rls. 149,642 $
31 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 15,220 5,265,986,000 Rls. 162,280 $
32 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 12,150 4,876,814,124 Rls. 144,679 $
33 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 18,825 4,511,448,900 Rls. 139,174 $
34 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 44,807 4,503,774,741 Rls. 128,529 $
35 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 35,659 4,452,913,931 Rls. 126,273 $
36 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 15,688 4,255,266,335 Rls. 127,327 $
37 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 37,586 4,162,056,600 Rls. 113,041 $
38 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 108,200 4,102,145,424 Rls. 113,490 $
39 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 9,670 3,980,233,380 Rls. 121,267 $
40 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 12,747 3,853,190,184 Rls. 115,743 $
41 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 26,600 3,798,524,434 Rls. 101,923 $
42 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 37,000 3,630,255,000 Rls. 111,000 $
43 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 38,988 3,603,403,054 Rls. 97,056 $
44 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 68,600 3,595,487,500 Rls. 102,035 $
45 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 62,200 3,566,525,000 Rls. 101,212 $
46 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 22029990 --- ساير 144,932 3,442,922,392 Rls. 104,613 $
47 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 38,814 3,420,767,320 Rls. 97,055 $
48 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 39,372 3,298,290,277 Rls. 98,692 $
49 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 93,082 3,148,032,630 Rls. 84,958 $
50 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 45,232 3,135,444,830 Rls. 89,101 $
51 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 62,900 3,065,346,888 Rls. 94,043 $
52 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 22029990 --- ساير 137,075 2,976,642,661 Rls. 79,897 $
53 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,000 2,927,876,700 Rls. 90,244 $
54 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 12,149 2,741,138,840 Rls. 84,530 $
55 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,840 2,692,286,579 Rls. 72,181 $
56 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 27101910 روغن موتور 20,700 2,671,358,830 Rls. 71,620 $
57 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 19,400 2,540,989,580 Rls. 77,956 $
58 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 27101910 روغن موتور 15,844 2,518,424,055 Rls. 72,027 $
59 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 47,545 2,484,582,200 Rls. 66,835 $
60 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 36,973 2,405,770,720 Rls. 74,144 $
61 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 14,000 2,403,817,500 Rls. 73,500 $
62 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 28,800 2,374,358,750 Rls. 64,250 $
63 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 24,800 2,369,052,000 Rls. 63,318 $
64 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84821000 بلبرينگ. 12,193 2,357,583,864 Rls. 63,742 $
65 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 27,145 2,331,508,800 Rls. 63,116 $
66 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 24,485 2,329,716,400 Rls. 66,110 $
67 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 12,578 2,327,668,000 Rls. 70,450 $
68 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 22029990 --- ساير 90,714 2,327,076,449 Rls. 65,388 $
69 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 23,140 2,240,191,800 Rls. 60,429 $
70 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 21,905 2,100,015,750 Rls. 56,490 $
71 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 11041200 جو دو سر پهن شده يا فلس شده 117,000 2,092,442,898 Rls. 58,514 $
72 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 10,500 2,073,347,136 Rls. 64,008 $
73 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 19,920 2,001,401,675 Rls. 61,705 $
74 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 9,000 1,987,864,179 Rls. 61,829 $
75 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,165 1,942,422,280 Rls. 59,870 $
76 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 5,810 1,921,654,720 Rls. 51,692 $
77 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 44,125 1,909,429,950 Rls. 58,853 $
78 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 22029990 --- ساير 88,836 1,904,478,126 Rls. 58,616 $
79 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 853 1,881,468,888 Rls. 53,373 $
80 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 42,600 1,880,421,900 Rls. 57,970 $
81 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 928 1,877,965,928 Rls. 52,109 $
82 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 21,528 1,827,097,860 Rls. 53,830 $
83 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 27,312 1,791,789,744 Rls. 55,226 $
84 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 15,370 1,777,155,520 Rls. 53,788 $
85 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 25,216 1,753,618,680 Rls. 47,755 $
86 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 3,793 1,716,420,400 Rls. 46,450 $
87 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 18,727 1,702,462,146 Rls. 46,914 $
88 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 4,577 1,698,952,416 Rls. 51,221 $
89 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 29,104 1,694,603,463 Rls. 50,764 $
90 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 22,150 1,664,550,000 Rls. 50,000 $
91 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 31,885 1,633,651,100 Rls. 50,282 $
92 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 11041200 جو دو سر پهن شده يا فلس شده 107,250 1,628,343,400 Rls. 50,180 $
93 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 17,125 1,600,374,148 Rls. 49,306 $
94 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 10,800 1,586,449,375 Rls. 42,929 $
95 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 20,070 1,580,654,560 Rls. 47,841 $
96 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 3,780 1,565,864,208 Rls. 46,700 $
97 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 22,510 1,540,827,701 Rls. 43,908 $
98 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 14,837 1,507,306,336 Rls. 46,088 $
99 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 19,595 1,484,482,350 Rls. 40,170 $
100 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,739 1,479,085,217 Rls. 45,064 $
مجموع کل
600,605,906,663 ريال
مجموع کل
17,141,711 دلار