آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,328,325 374,227,952,500 Rls. 10,646,500 $
2 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,068,000 282,822,400,000 Rls. 8,560,000 $
3 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 108,887 191,581,630,160 Rls. 5,917,261 $
4 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 644,805 167,689,190,900 Rls. 5,168,100 $
5 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 74,707 160,007,000,000 Rls. 4,937,420 $
6 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 67,982 152,432,000,000 Rls. 4,700,626 $
7 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,159 127,308,080,240 Rls. 3,531,742 $
8 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 431,579 113,103,208,400 Rls. 3,488,837 $
9 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 616,424 110,924,320,330 Rls. 3,236,198 $
10 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 658,707 107,313,604,868 Rls. 3,284,005 $
11 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 520,436 100,362,148,726 Rls. 2,811,545 $
12 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 559,173 95,595,106,252 Rls. 2,721,291 $
13 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 42,995 94,735,062,500 Rls. 2,591,647 $
14 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 529,283 93,588,607,353 Rls. 2,797,915 $
15 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 505,802 88,056,668,479 Rls. 2,656,087 $
16 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,845 78,793,344,000 Rls. 2,112,479 $
17 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 444,580 78,399,889,541 Rls. 2,130,873 $
18 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 15,434 61,988,950,000 Rls. 1,720,052 $
19 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,980 60,521,671,000 Rls. 1,678,546 $
20 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 203,165 54,631,190,400 Rls. 1,683,496 $
21 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 332,338 50,097,043,175 Rls. 1,541,956 $
22 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 259,196 48,455,972,953 Rls. 1,373,403 $
23 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 117,394 48,130,155,660 Rls. 1,472,197 $
24 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 622,638 47,443,047,256 Rls. 1,292,953 $
25 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 265,864 39,991,329,450 Rls. 1,233,459 $
26 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 133,500 35,877,100,000 Rls. 1,070,000 $
27 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 141,568 30,908,568,128 Rls. 931,851 $
28 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 146,885 24,320,031,358 Rls. 747,589 $
29 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 78,562 22,321,758,912 Rls. 663,455 $
30 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 112,383 18,635,150,144 Rls. 570,515 $
31 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 271,817 18,084,297,600 Rls. 532,800 $
32 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 10,690 17,909,101,100 Rls. 552,272 $
33 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 50,205 17,260,000,145 Rls. 481,787 $
34 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 7,393 17,253,941,496 Rls. 526,002 $
35 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 74,210 17,006,562,841 Rls. 501,254 $
36 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 274,445 16,545,878,000 Rls. 508,400 $
37 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 134,544 16,425,665,015 Rls. 506,295 $
38 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 93,662 15,713,879,352 Rls. 473,752 $
39 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 8,544 15,487,548,927 Rls. 478,147 $
40 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 10,013 14,445,276,361 Rls. 445,684 $
41 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 54,218 13,655,134,940 Rls. 411,684 $
42 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 49,873 13,600,840,274 Rls. 374,982 $
43 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 21,706 13,495,775,803 Rls. 370,062 $
44 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 2,905 13,146,534,809 Rls. 354,794 $
45 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 18,744 12,138,291,430 Rls. 336,809 $
46 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85285210 ک ک ک مانيتور با صفحه نمايش كريستال مايع L.C.D و L.E.D 14 لغايت 24 اينچ 12,862 12,058,973,199 Rls. 330,231 $
47 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85285290 ک ک ک ساير 9,000 11,985,981,785 Rls. 329,382 $
48 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 38,180 11,866,996,001 Rls. 337,676 $
49 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 50,000 11,826,507,630 Rls. 343,574 $
50 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 32,621 11,253,522,505 Rls. 325,762 $
51 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 48,145 11,057,334,436 Rls. 337,931 $
52 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85285210 ک ک ک مانيتور با صفحه نمايش كريستال مايع L.C.D و L.E.D 14 لغايت 24 اينچ 12,158 10,750,445,132 Rls. 305,064 $
53 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 43,776 10,678,779,075 Rls. 317,502 $
54 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 40,916 10,456,986,945 Rls. 299,070 $
55 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 34,000 10,052,492,700 Rls. 271,656 $
56 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 4,350 9,985,473,198 Rls. 275,165 $
57 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 43,738 9,964,579,761 Rls. 282,579 $
58 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 16,800 9,411,349,600 Rls. 288,736 $
59 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 15,615 8,980,459,200 Rls. 276,407 $
60 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 54,363 8,811,222,313 Rls. 271,934 $
61 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 11,250 8,808,854,400 Rls. 271,643 $
62 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84186100 ک ک تلمبه­ها? گرمايش? به غير از انواع مورد استفاده در دستگاه­ها? تهويه مطبوع مشمول رديف 8415 9,181 8,627,267,424 Rls. 265,120 $
63 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 68,194 8,155,161,845 Rls. 251,330 $
64 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 65,044 8,033,595,080 Rls. 247,660 $
65 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 27101930 روغن ترانسفور ماتور 120,120 7,583,456,978 Rls. 233,373 $
66 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 13,722 7,332,273,300 Rls. 225,998 $
67 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85285210 ک ک ک مانيتور با صفحه نمايش كريستال مايع L.C.D و L.E.D 14 لغايت 24 اينچ 8,147 7,044,162,431 Rls. 197,931 $
68 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 69,538 6,937,281,600 Rls. 212,117 $
69 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 14,317 6,849,487,472 Rls. 210,138 $
70 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 1,807 6,503,643,675 Rls. 199,835 $
71 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 98,174 6,383,678,562 Rls. 196,675 $
72 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 114,318 6,340,903,478 Rls. 170,002 $
73 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85285290 ک ک ک ساير 4,553 5,950,587,053 Rls. 181,371 $
74 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 38,797 5,894,959,356 Rls. 167,228 $
75 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 38,797 5,752,587,438 Rls. 163,663 $
76 11 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 3,311 5,739,617,466 Rls. 156,303 $
77 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 16,250 5,459,358,027 Rls. 154,639 $
78 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,436 5,394,097,246 Rls. 145,574 $
79 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 746 5,128,346,510 Rls. 149,795 $
80 12 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 5,650 4,982,733,723 Rls. 137,307 $
81 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 5,729 4,964,428,008 Rls. 137,687 $
82 9 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85285290 ک ک ک ساير 3,430 4,881,740,818 Rls. 138,528 $
83 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 24,145 4,831,786,045 Rls. 148,895 $
84 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 26,413 4,733,502,525 Rls. 145,445 $
85 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,879 4,717,747,954 Rls. 145,184 $
86 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 426 4,715,594,840 Rls. 143,948 $
87 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 18,653 4,677,471,186 Rls. 141,019 $
88 4 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 8,110 4,504,082,680 Rls. 138,798 $
89 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 22,103 4,251,617,242 Rls. 127,941 $
90 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 18,803 4,149,360,868 Rls. 127,022 $
91 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 17,508 4,060,838,520 Rls. 125,257 $
92 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 2,020 3,889,347,000 Rls. 119,953 $
93 7 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 4,650 3,860,391,103 Rls. 118,547 $
94 6 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85285210 ک ک ک مانيتور با صفحه نمايش كريستال مايع L.C.D و L.E.D 14 لغايت 24 اينچ 3,409 3,820,867,374 Rls. 116,526 $
95 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 35,500 3,792,500,400 Rls. 104,879 $
96 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 14,376 3,738,355,375 Rls. 106,089 $
97 1 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 23,656 3,622,650,327 Rls. 111,838 $
98 10 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85285290 ک ک ک ساير 3,325 3,617,814,584 Rls. 101,655 $
99 5 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 9,750 3,553,914,000 Rls. 109,200 $
100 8 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 1,028 3,395,718,344 Rls. 104,800 $
مجموع کل
3,568,253,796,515 ريال
مجموع کل
105,170,304 دلار