آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آستارا فدراسيون روسيه 02013090 ـ ـ ـ سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 277,061 69,617,216,881 Rls. 1,657,552 $
2 1 1398 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 227,526 63,783,370,454 Rls. 1,518,651 $
3 1 1398 آستارا فدراسيون روسيه 44071190 --- سایر 4,241,233 52,357,263,216 Rls. 1,246,599 $
4 1 1398 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 163,205 46,007,967,093 Rls. 1,095,428 $
5 1 1398 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 632,000 17,635,195,385 Rls. 419,885 $
6 1 1398 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 539,170 10,673,136,036 Rls. 254,122 $
7 1 1398 آستارا فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 500,000 5,448,500,000 Rls. 129,726 $
8 1 1398 آستارا فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 300,000 4,889,597,300 Rls. 116,419 $
9 1 1398 آستارا فدراسيون روسيه 07132010 لپه 100,000 4,527,510,000 Rls. 107,798 $
10 1 1398 آستارا فدراسيون روسيه 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول، بدون بردا شتن قسمتي از ماده 105,230 3,760,400,000 Rls. 89,533 $
11 1 1398 آستارا فدراسيون روسيه 44071200 -- از نراد (گونه آبیس) کاج نوئل (گونه پیسه آ) 121,652 1,388,360,034 Rls. 33,056 $
مجموع کل
280,088,516,399 ريال
مجموع کل
6,668,769 دلار
[1]