آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اراک)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اراک امارات متحده عربي 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 1,000 10,061,520,000 Rls. 239,560 $
2 1 1398 اراک امارات متحده عربي 40059100 کائوچوي مخلوط شده، ولکانيزه نشده، به شکل، صفحه، ورق و نوار 11,062 2,647,157,120 Rls. 63,028 $
3 1 1398 اراک امارات متحده عربي 29071310 نونيل فنل 30,400 2,439,246,792 Rls. 58,077 $
4 1 1398 اراک امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 195 494,054,016 Rls. 11,763 $
مجموع کل
15,641,977,928 ريال
مجموع کل
372,428 دلار
[1]