آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10059010 ذرت دامي 109,897,826 1,155,954,822,048 Rls. 27,522,734 $
2 1 1398 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 35,597,036 934,194,905,006 Rls. 22,242,735 $
مجموع کل
2,090,149,727,054 ريال
مجموع کل
49,765,469 دلار
[1]