آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,139,480 33,814,116,809 Rls. 805,098 $
2 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 444,760 15,161,468,881 Rls. 360,988 $
3 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 18,000 12,424,820,340 Rls. 294,825 $
4 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 190,000 11,547,481,420 Rls. 274,940 $
5 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 12060090 ـ ـ ـ ساير 210,000 10,311,974,400 Rls. 245,523 $
6 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 94,500 8,644,307,526 Rls. 205,817 $
7 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 57,600 6,016,434,892 Rls. 143,248 $
8 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 28,000 2,327,370,660 Rls. 55,414 $
9 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 13,500 2,257,424,316 Rls. 53,748 $
10 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 50,000 2,169,783,000 Rls. 51,662 $
11 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 1,904,423,500 Rls. 50,900 $
12 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 27030010 پيت ماس 113,440 1,851,326,820 Rls. 44,079 $
13 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 555 1,760,632,251 Rls. 41,920 $
14 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 2,400 1,310,405,712 Rls. 31,200 $
15 1 1398 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 417 657,464,321 Rls. 15,654 $
مجموع کل
112,159,434,848 ريال
مجموع کل
2,675,016 دلار
[1]