آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها 14,400 7,138,467,000 Rls. 169,964 $
2 1 1398 تهران امور واردات هلند 84805000 قالب براي شيشه. 4,325 6,306,061,837 Rls. 150,144 $
3 1 1398 تهران امور واردات هلند 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 14,000 6,052,291,361 Rls. 144,102 $
4 1 1398 تهران امور واردات هلند 06012010 --- انواع پیاز، غده و ریزوم شامل: لیلیوم، سنبل، لاله، گلایول، زنبق، شیپوری، آماریلیس، هوستا، فرزیا، لاله واژگون، موسکاریا، آنمون، استرلیتزیا، نرگس و کورکوما 17,873 3,576,381,632 Rls. 85,152 $
5 1 1398 تهران امور واردات هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 1,810 3,129,765,950 Rls. 74,518 $
6 1 1398 تهران امور واردات هلند 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 50,000 2,947,095,000 Rls. 70,169 $
7 1 1398 تهران امور واردات هلند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 1,768 2,661,565,920 Rls. 63,371 $
8 1 1398 تهران امور واردات هلند 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 24,750 2,532,843,300 Rls. 60,306 $
9 1 1398 تهران امور واردات هلند 29181300 املاح و استرهاي اسيد تارتريك 18,000 2,262,640,640 Rls. 53,872 $
10 1 1398 تهران امور واردات هلند 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 17,000 2,251,357,500 Rls. 53,604 $
11 1 1398 تهران امور واردات هلند 34070010 فرآورده هاي دندانسازي 2,958 2,158,174,998 Rls. 51,385 $
12 1 1398 تهران امور واردات هلند 25233000 سيمان آلومينو 24,000 994,717,776 Rls. 23,684 $
13 1 1398 تهران امور واردات هلند 15159090 ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد 380 362,018,286 Rls. 8,619 $
14 1 1398 تهران امور واردات هلند 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 400 165,256,000 Rls. 3,934 $
15 1 1398 تهران امور واردات هلند 84679900 ساير اجزاء و قطعات ا بزا ربراي کارکردن دردست، در جاي ديگر مذکور نباشد 8 117,175,003 Rls. 2,790 $
مجموع کل
42,655,812,203 ريال
مجموع کل
1,015,614 دلار
[1]