آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 646,551 26,271,360,128 Rls. 625,508 $
2 1 1398 جلفا گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 472,949 19,928,152,512 Rls. 474,480 $
مجموع کل
46,199,512,640 ريال
مجموع کل
1,099,988 دلار
[1]