آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سرو)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سرو ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 76,928 8,364,432,972 Rls. 199,152 $
2 1 1398 سرو ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 125,686 2,695,474,525 Rls. 64,178 $
3 1 1398 سرو ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 19,690 2,443,852,008 Rls. 58,187 $
4 1 1398 سرو ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 102,385 2,161,740,438 Rls. 51,470 $
5 1 1398 سرو ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 18,716 2,066,901,647 Rls. 49,212 $
6 1 1398 سرو ترکيه 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 4,770 1,844,549,049 Rls. 43,918 $
7 1 1398 سرو ترکيه 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه هاي فتوكپي و پرينتر 5,050 1,819,096,860 Rls. 43,312 $
8 1 1398 سرو ترکيه 58012600 پارچه هاي شنيل، ا زپنبه. 8,210 1,628,413,989 Rls. 38,772 $
9 1 1398 سرو ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 17,180 1,546,943,286 Rls. 36,832 $
10 1 1398 سرو ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 50,000 1,369,264,000 Rls. 32,602 $
11 1 1398 سرو ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 20,680 1,212,987,468 Rls. 28,880 $
12 1 1398 سرو ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 57,744 1,205,954,738 Rls. 28,714 $
13 1 1398 سرو ترکيه 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 2,330 715,232,105 Rls. 17,029 $
14 1 1398 سرو ترکيه 48234000 رول ها، ا ورا ق و صفحات مدرج (Dial) چاپ شده براي دستگاه هاي خود ثبت 3,810 350,358,624 Rls. 8,342 $
15 1 1398 سرو ترکيه 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 720 275,992,731 Rls. 6,571 $
16 1 1398 سرو ترکيه 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255 ميلي مترباشد 1,550 263,053,350 Rls. 6,263 $
17 1 1398 سرو ترکيه 39199020 شبرنگ غير مذكور در جاي ديگر 1,090 192,185,356 Rls. 4,576 $
مجموع کل
30,156,433,146 ريال
مجموع کل
718,010 دلار
[1]