آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران جمهوري کره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 107,570 11,476,906,756 Rls. 273,260 $
2 1 1398 غرب تهران جمهوري کره 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 58,119 3,360,678,597 Rls. 80,016 $
3 1 1398 غرب تهران جمهوري کره 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 3,780 2,870,441,280 Rls. 68,344 $
4 1 1398 غرب تهران جمهوري کره 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 31,293 1,483,182,472 Rls. 35,314 $
5 1 1398 غرب تهران جمهوري کره 73072300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 20,082 1,476,957,277 Rls. 35,167 $
6 1 1398 غرب تهران جمهوري کره 32089030 ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 2,000 344,676,800 Rls. 8,207 $
مجموع کل
21,012,843,182 ريال
مجموع کل
500,308 دلار
[1]