آمار کل " واردات از" کشور (بلژيک) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,171 66,032,473,104 Rls. 1,572,202 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 12,175 45,341,524,800 Rls. 1,079,559 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 87 6,440,262,400 Rls. 153,340 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,100 3,972,187,648 Rls. 94,576 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90221910 دستگاه X-RAY موبايل براي بازرسي کالا(به استثناي دستگاه هاي رديف 8705) 5 2,944,436,976 Rls. 70,106 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 888 2,519,445,760 Rls. 59,987 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 31 2,488,283,200 Rls. 59,245 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 76 2,439,858,752 Rls. 58,092 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 546 1,606,458,338 Rls. 38,249 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14 481,603,200 Rls. 11,467 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 84805000 قالب براي شيشه. 19 307,376,160 Rls. 7,318 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 60 94,432,000 Rls. 2,248 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 6 84,000,000 Rls. 2,000 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بلژيک 38089124 ـ ـ ـ ـ کم خطر 10 4,249,440 Rls. 101 $
مجموع کل
134,756,591,778 ريال
مجموع کل
3,208,490 دلار
[1]