آمار کل " واردات از" کشور (دانمارک) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 30,777 119,078,903,527 Rls. 2,835,211 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90214020 سمعک 1,110 70,482,845,940 Rls. 1,678,163 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,191 27,240,548,400 Rls. 648,584 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 615 9,902,493,640 Rls. 235,774 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 209 3,488,621,348 Rls. 83,062 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 5 2,182,795,680 Rls. 51,971 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 163 2,111,727,700 Rls. 50,279 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 102 185,039,504 Rls. 4,406 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 600 105,929,096 Rls. 2,522 $
مجموع کل
234,778,904,835 ريال
مجموع کل
5,589,972 دلار
[1]