آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames) 59 23,865,000,000 Rls. 568,214 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8 18,576,075,000 Rls. 442,288 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 780 17,703,920,000 Rls. 421,522 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 29 4,792,424,000 Rls. 114,106 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 40 3,900,305,325 Rls. 92,864 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 37019930 كليشه چاپ 307 842,616,736 Rls. 20,062 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 89 514,048,080 Rls. 12,239 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 105 29,746,080 Rls. 708 $
مجموع کل
70,224,135,221 ريال
مجموع کل
1,672,003 دلار
[1]