آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 3,238 71,296,620,856 Rls. 1,697,539 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 1,443 28,763,156,198 Rls. 684,837 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 514 17,925,746,842 Rls. 426,804 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 991 17,208,569,197 Rls. 409,728 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90215000 دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات) 66 12,304,635,025 Rls. 292,968 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90222100 دستگاه هايي که اشعه آلفا، بتا يا گاما به کارميبرند، براي مصارف پزشکي، جراحي، دندانپزشکي يا دامپزشکي 418 10,623,600,000 Rls. 252,943 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود 1,200 7,324,223,868 Rls. 174,386 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90221410 دستگاه ماموگراف 829 7,053,384,000 Rls. 167,938 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 165 6,827,197,520 Rls. 162,552 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 3,168 3,995,566,080 Rls. 95,133 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90219010 دريچه قلب 67 3,851,018,437 Rls. 91,692 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 200 1,547,038,080 Rls. 36,834 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 135 1,184,873,196 Rls. 28,212 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 320 1,087,600,800 Rls. 25,895 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 06021030 --- گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول. فیتونیا. سیلکمن و زامی فولیا 750 995,176,719 Rls. 23,695 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 200 756,736,000 Rls. 18,018 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 150 744,912,000 Rls. 17,736 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84714190 ماشين خودکار دا ده پردا زي عددي با يک وا حد پردا زش و، ورود وخروج، بيش از KG10 غير مذکور در جاي ديگر 23 652,463,210 Rls. 15,535 $
19 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 30067010 ژل الكترود پزشكي 240 366,966,600 Rls. 8,737 $
20 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 21069050 آنتي اکسيدان 300 344,030,400 Rls. 8,191 $
21 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 420 275,505,360 Rls. 6,560 $
22 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 27101920 گريس 380 267,101,054 Rls. 6,360 $
23 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84805000 قالب براي شيشه. 33 265,301,982 Rls. 6,317 $
24 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 16 216,246,771 Rls. 5,149 $
25 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 7 186,975,360 Rls. 4,452 $
26 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 17 109,160,300 Rls. 2,599 $
27 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 140 94,592,000 Rls. 2,252 $
28 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 45 94,432,000 Rls. 2,248 $
29 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 86071900 محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن ها، قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 70 84,044,480 Rls. 2,001 $
30 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 27030010 پيت ماس 415 54,604,651 Rls. 1,300 $
31 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هلند 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 80 7,094,400 Rls. 169 $
مجموع کل
196,508,573,386 ريال
مجموع کل
4,678,780 دلار
[1]