آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 764,250 28,024,715,539 Rls. 667,255 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 3,855 1,490,227,939 Rls. 35,482 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل، که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به اشکال ا بتدا ئي 8,240 815,228,400 Rls. 19,410 $
4 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 345 252,550,300 Rls. 6,013 $
5 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 10 210,718,500 Rls. 5,017 $
6 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 1,030 71,095,500 Rls. 1,693 $
7 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,065 55,454,490 Rls. 1,320 $
مجموع کل
30,919,990,668 ريال
مجموع کل
736,190 دلار
[1]