آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84382000 ماشين آلات و دستگاه ها براي قنادي يابراي توليد کاکائو يا شکلات 54,000 166,828,930,752 Rls. 3,972,117 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 341,110 37,028,835,267 Rls. 881,639 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 19,600 34,951,744,000 Rls. 832,184 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 155,008 25,689,202,994 Rls. 611,648 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 225,000 20,902,077,000 Rls. 497,669 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 13,790 13,413,279,990 Rls. 319,364 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 38249990 --- سایر 82,800 11,528,069,696 Rls. 274,478 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 29054500 گليسرول 200,000 9,037,142,400 Rls. 215,170 $
9 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 84,000 6,978,155,800 Rls. 166,147 $
10 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 1,320 3,789,119,040 Rls. 90,217 $
11 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 48043190 ساير کاغذها ومقواهاي کرا فت سفيد نشده به وزن مساوي يا کمتر از 150 گرم برمترمربع 39,391 2,859,087,185 Rls. 68,074 $
12 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 29054990 ساير پلي الکل هاکه در جاي ديگري مذکور نباشند 17,000 2,408,016,000 Rls. 57,334 $
13 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 29302000 تيوكارباماتها و دي تيو كارباماتها 17,000 2,408,016,000 Rls. 57,334 $
14 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 20,000 1,715,771,400 Rls. 40,852 $
15 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 15,000 1,487,304,000 Rls. 35,412 $
16 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 73182200 وا شرها، که در جاي ديگرگفته نشده حديد نشده، ازچدن، اهن يا فولاد 650 975,482,560 Rls. 23,226 $
17 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 2,500 762,774,480 Rls. 18,161 $
18 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85015390 سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي 26 681,065,350 Rls. 16,216 $
19 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 1,087 521,713,192 Rls. 12,422 $
20 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 660 429,571,168 Rls. 10,228 $
21 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 82023900 تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات. 1,631 312,423,550 Rls. 7,439 $
22 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 1,000 270,547,680 Rls. 6,442 $
23 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 485 253,594,775 Rls. 6,038 $
24 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 414 195,686,712 Rls. 4,659 $
25 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 922 190,407,321 Rls. 4,533 $
26 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 192 152,618,340 Rls. 3,634 $
27 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85015190 ساير موتورها با جريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 18 109,725,262 Rls. 2,613 $
28 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85013200 الكتروموتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750 وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 35 102,817,562 Rls. 2,448 $
29 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 72299090 ساير مفتولها ا زفولادهاي ممزوج غير مذکور در جاي ديگر 148 76,489,920 Rls. 1,821 $
30 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84671100 ا بزا ر پنوماتيک، نوع دوا ر، براي کارکردن دردست باموتورغير برقي 52 69,010,906 Rls. 1,643 $
31 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 150 51,843,168 Rls. 1,234 $
32 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 30 39,732,264 Rls. 946 $
33 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85013300 الكترو موتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75 کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 35 32,576,679 Rls. 776 $
34 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان امارات متحده عربي 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 37 18,862,792 Rls. 449 $
مجموع کل
346,271,695,205 ريال
مجموع کل
8,244,567 دلار
[1]