آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 20,719 11,183,095,563 Rls. 266,264 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 99,780 8,672,163,175 Rls. 206,480 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ترکيه 85045090 ساير ا لقا کننده ها غير مذکور در جاي ديگر 5,000 375,511,432 Rls. 8,941 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد ترکيه 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 46 50,498,504 Rls. 1,202 $
مجموع کل
20,281,268,674 ريال
مجموع کل
482,887 دلار
[1]