آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 1,278,000 66,334,622,188 Rls. 1,579,395 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 21,600 1,238,509,440 Rls. 29,488 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 2,640 554,400,000 Rls. 13,200 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 32091050 رنگ ها و پوششهاي صنعتي بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 1,825 237,135,248 Rls. 5,646 $
مجموع کل
68,364,666,876 ريال
مجموع کل
1,627,729 دلار
[1]