آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,080,200 68,679,379,048 Rls. 1,635,222 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 1,155,490 67,000,946,176 Rls. 1,595,260 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 907,200 58,405,852,875 Rls. 1,390,615 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101940 روغن پايه معدني 816,310 26,752,541,864 Rls. 636,966 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 540,000 25,878,285,000 Rls. 616,149 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 403,200 24,984,545,072 Rls. 594,871 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29054500 گليسرول 480,000 18,923,286,400 Rls. 450,554 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 301,000 11,997,549,760 Rls. 285,655 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 195,650 11,824,397,312 Rls. 281,533 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 156,800 10,265,833,280 Rls. 244,425 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 20,167 8,943,813,900 Rls. 212,948 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34012030 صابون چيپس 240,000 8,621,641,600 Rls. 205,277 $
13 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب) 64,000 8,105,316,800 Rls. 192,984 $
14 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 98,420 5,958,236,570 Rls. 141,863 $
15 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 56,000 5,900,351,520 Rls. 140,485 $
16 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 59069900 پارچه هاي نسجي کائوچوزده، غير مذکور در جاي ديگر.... 25,400 4,439,391,744 Rls. 105,700 $
17 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 59,200 4,192,780,800 Rls. 99,828 $
18 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 33,000 2,259,285,600 Rls. 53,793 $
19 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 30,758 2,174,043,480 Rls. 51,763 $
20 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 17,760 1,874,709,500 Rls. 44,636 $
21 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 25233000 سيمان آلومينو 25,000 1,599,000,739 Rls. 38,071 $
22 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 13,730 1,492,414,130 Rls. 35,534 $
23 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 21,600 1,420,961,024 Rls. 33,832 $
24 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 620 1,226,148,800 Rls. 29,194 $
25 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39129000 سلولز و مشتقات شيميايي آن، غير مذکور و مشمول در جاي ديگربه اشکال ا بتدا ئي 5,000 1,099,632,000 Rls. 26,182 $
26 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 48052590 ساير 24,777 990,880,642 Rls. 23,592 $
27 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 32089030 ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 2,350 937,752,736 Rls. 22,327 $
28 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231200 اسيد اولئيک 14,400 735,600,000 Rls. 17,514 $
29 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت مواد افزودني رنگ 200 97,808,128 Rls. 2,329 $
30 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي يا تزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي يا كار و اماكن عمومي يا خصوصي مانند ميز، مبل و غيره از ساير مواد شامل حصير، بيد سبدي و بامبو يا مواد مشابه 4,260 37,536,000 Rls. 894 $
مجموع کل
386,819,922,500 ريال
مجموع کل
9,209,996 دلار
[1]